Науково-методична конференція «Розвиток освіти – інвестиції в майбутнє держави»

11

16 серпня 2016 року відбулася науково-методична конференція «Розвиток освіти – інвестиції в майбутнє держави». Конференція організована і проведена Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА.

Учасниками конференції були керівники органів управління освітою області, управління освіти і науки Тернопільської, управління освіти Чортківської, Кременецької, Бережанської міських рад, керівники та працівники методичних установ, голови та представники рад об’єднаних територіальних громад, директори інтернатних закладів та працівники НМЦ ПТО.

12З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Тернопільського ОКІППОПетровський О.М., який наголосив, що перед сучасною українською освітою стоїть завдання забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Для досягнення такого результату потрібно докласти чимало зусиль, зокрема й методичній службі області. Реалізація концепції навчання впродовж життя посідає важливе місце серед сучасних прогресивних ідей, спрямованих на забезпечення сталого розвитку нашого суспільства та всього людства у ХХІ столітті. Серед пріоритетів – інвестиції в навчання (значне збільшення рівня інвестицій у людські ресурси для розвитку найціннішого капіталу – населення країни).12

Із цікавою і змістовною доповіддю «Формування духовного світу особистості учня в умовах розбудови державності України» виступилаЗварич Г.В., заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА. Вона зосередила увагу на тому, що лише високодуховна і високоморальна людина може з повною віддачею працювати на розвиток своєї країни. Нова українська школа повинна дбати не тільки про якість освіти, але й про цілісне виховання учня та служіння суспільному благу. Формування духовності як провідної якості особистості – велике і складне завдання. Суспільство, освіта, сім’я і релігія – це визначальні чинники впливу на виховання духовних і моральних цінностей учнівської молоді. Майбутнє України також залежить від того рівня духовності, доброти, уваги, турботи, який отримає від дорослих молоде покоління.

Петровський О.М., кандидат історичних наук, доцент, зупинився на проблемі інноваційного розвитку науково-методичного середовища в регіоні, наголосивши на тому, що інститут післядипломної педагогічної освіти є важливим учасником визначен¬ня регіональної освітньої політики. Серед пріоритетів – застосування компетентнісного підходу до розвитку професіоналізму педагогів та керівників навчальних закладів. В інституті долаються пережитки колишньої авторитарної системи управління та відбувається перехід на адаптивну систему управління, яка передбачає високий рівень самоорганізації і відповідальності за доручену справу всіх учасників наукової, науково-методичної та організаційної роботи.12

Особливої уваги, на думку директора ТОКІППО, потребує організація освітньої діяльності в ОТГ.

Кодлюк Я. П., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, розкрила тему навчально-методичного супроводу початкової освіти в умовах особистісно орієнтованої парадигми. У доповіді наголошувалося на необхідності розуміння педагогами важливості реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі початкової школи.12

Мисик В.С., заступник директора ТОКІППО з виховної роботи, кандидат історичних наук, у своєму виступі окреслив шляхи реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, зокрема військово-патріотичного виховання. Доповідач звернув увагу на пріоритетні напрямки виховної роботи в освітній сфері Тернопільської області, що сприятимуть формуванню національно-патріотичних почуттів у підростаючого покоління.

  04  06 14
Подальше обговорення актуальних питань проходило в рамках засідань 5 секцій:

Секція 1

Забезпечення реалізації державної політики та стандартів у сфері освіти в умовах системних змін

Учасники: керівники місцевих органів управління освітою, методичних установ.

Керівник: Зварич Г.В., заступник начальника управління освіти і науки ТОДА.

На секційному засіданні Зварич Г.В. акцентувала на тому, що новий навчальний рік розпочинається у ситуації посиленої уваги з боку держави і суспільства до змін в освітній галузі. Першим і важливим завданням є забезпечення організованого початку нового навчального року. У своєму виступі вона детально зупинилася на виконанні нормативно-правових документів з питань освіти, зокрема наказу управління освіти і науки ТОДА «Про структуру 2016/2017 навчального року та робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.07.2016 р. № 230.

Омелянська С.Г., головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, виховної та кадрової роботи, зупинилася на питанні створення опорних шкіл в області.

Про основні завдання Тернопільського ОКІППО як регіонального центру наукової, науково-методичної, організаційної і координаційної роботи виступив Петровський О.М., директор інституту.

На секційному засіданні було продовжено обговорення структури та функціонування методичних служб області. Про іміджеву складову діяльності районного методичного кабінету на сучасному етапі розповіла Сурмай Л.О., завідувач Теребовлянського РМК. Актуальні питання створення методичної служби в ОТГ висвітлила Сакевич Г.Р., завідувач методичним кабінетом Підволочиської ОТГ. Про проблеми, які стоять перед відділами управління освітою в ОТГ, виступилаЮркевич Г. Й., начальник відділу освіти Заводської ОТГ.

Поляк О. М., директор Потуторської ЗОШ І-ІІІ ст. Бережанського району, поділилася досвідом створення опорної школи та планами її розвитку з метою покращення якості освіти в сільській місцевості.

Робота засідання секції завершилася обговоренням і прийняттям пропозицій до резолюції конференції.

Секція 2

Модернізаційні пошуки вдосконалення дошкільної, початкової та спеціальної освіти, впровадження інклюзивного навчання у 2016-2017 н. р. як перший крок до створення нової української школи

Учасники: методисти, які відповідають за дошкільну, початкову, спеціальну, інклюзивну освіту.

Керівник: Коненко Л. Б., методист лабораторії дошкільної і початкової освіти ТОКІППО.

Основні напрями інноваційного розвитку дошкільної, початкової освіти, обговорення компетентнісного підходу до навчання та перспективні напрямки освітньої діяльності з питань створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами – саме ці теми висвітлювались на секційному засіданні.

Про реалізацію компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу, формування ключових та предметних компетентностей, розвантаження та оновлення програм початкової школи та зміну системи оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розповіла у своєму виступі методист лабораторії дошкільної і початкової освіти Коненко Л. Б.

Яким повинен бути вчитель сучасної початкової школи? Про це йшлося у виступі методиста ТКМЦ Гордіюк Н.М.

Своїми доробками щодо проведення першого уроку в початковій школі на тему «Це наше і це твоє» поділилась з присутніми вчитель-методист початкових класів ТНВК № 6 ім. Н. Яремчука Добровольська О.М.

Методист лабораторії дошкільної і початкової освіти Провозюк Г.Г., висвітлюючи тему «Змістові напрями інноваційного розвитку системи дошкільної освіти, шляхи їх реалізації», звернула увагу на модернізаційні процеси в сучасній дошкільній освіті, спрямовані на створення оптимальних організаційно-педагогічних, навчально-методичних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів. Вона підкреслила специфіку використання інноваційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку для забезпечення ефективності виховання, розвитку і навчання дітей.

Психолог обласної психолого-медико-педагогічної комісії Василик О.Р. ознайомила учасників секції з основними аспектами навчання дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах. Про організацію інклюзивного навчання таких дітей в ДНЗ, ЗНЗ розповіла методист лабораторії дошкільної і початкової освіти Семак С.М.

Кавецький В.Є., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і психології інституту, завершив секційне засідання висвітленням питання психологічної взаємодії педагогів дошкільних навчальних закладів та початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів в контексті реалізації принципів наступності в освіті.

Робота засідання секції завершилася обговоренням і прийняттям пропозицій до резолюції конференції.

Секція 3

Формування та розвиток фахової компетентності вчителів навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

Учасники: методисти, які відповідають за навчальні дисципліни: українська мова, іноземні мови, українська література, зарубіжна література, історія, правознавство, етика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура, курс «Людина і світ», курс «Основи християнської етики».

Керівник: Букавин І. Я. методист лабораторії суспільно-філологічних дисциплін ТОКІППО

Основну увагу учасники приділили обговоренню питань формування і розвитку фахової компетентності педагогів, компетентнісного підходу як дієвого інструменту підвищення якості освіти. Під час роботи секції з доповіддю «Компетентність як феномен професійності педагога» виступив Брик Р.С., доцент кафедри методики викладання навчальних предметів і освітнього менеджменту ТОКІППО, кандидат педагогічних наук. Викладач кафедри методики викладання навчальних предметів і освітнього менеджменту ТОКІППО, кандидат педагогічних наук Городецька О.В.виступила з доповіддю «Критичне мислення як один із критеріїв професійної компетентності педагогів суспільно-гуманітарного циклу».

Досвідом розвитку та удосконалення фахової компетентності педагогів суспільно-гуманітарного циклу поділилися методисти ТОКІППО: Боруцька Л.С., Букавин І.Я., Кондирєва М.М., Пакуляк І.І., Саранчук Н.Р. та Тимчишин О.І.Учасники заходу визначили особливості викладання навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у 2016/2017 навчальному році. Також йшлося про важливість подальшого впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

Результати ДПА дисциплін суспільно-гуманітарного циклу випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі ЗНО у 2015/2016 н.р. проаналізував заступник директора ТОКІППО Шайнюк Ю.Ч.

На актуальності національно-патріотичного виховання на уроках навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу наголосив у своєму виступі Мисик В.С., заступник директора ТОКІППО, кандидат історичних наук.

Робота засідання секції завершилася обговоренням і прийняттям пропозицій до резолюції конференції.

Секція 4

Підвищення якості сучасної освіти в умовах реалізації компетентнісного підходу при викладанні навчальних дисциплін природничо-математичного циклу та основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання та технологій, «Захисту Вітчизни»

Учасники: методисти, які відповідають за навчальні дисципліни: математика, інформатика, природознавство, географія, економіка, біологія, екологія, фізика, астрономія, хімія, трудове навчання та технології, основи здоров’я, фізична культура, «Захист Вітчизни».

Керівник: Вітенко І. М., лабораторії природничо-математичних дисциплін ТОКІППО.

Керівник секції Вітенко І.М., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін ТОКІППО, зосередив увагу педагогів на питанні формування компетентнісного змісту навчання в сучасній школі при викладанні географії, економіки та екології.

Жизномірська О.Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ТОКІППО, розкрила суть компетентнісного підходу до професійного зростання особистості вчителя.

Пришляк І.М., завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ТОКІППО, наголосила на цінності математичної освіти у формуванні та розвитку інтелектуального потенціалу країни.

Про результати державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів області в 2016 році у формі ЗНО поінформував заступник директора з питань моніторингу якості освіти та ЗНО Шайнюк Ю.Ч.

Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін ТОКІППО Гайда В.Я. розкрив особливості формування компетентностей учнів при викладанні фізики через пізнавальну діяльність на основі Web 2.0 технологій.

Завідувач центру ІКТ ТОКІППО Кривокульський Л.Є. розповів про компетентнісний підхід при викладання інформатики у ЗНЗ.

Турчин О.В., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін ТОКІППО, детально ознайомила з особливостями викладання біології у новому 2016-2017 навчальному році.

Методичні особливості формування основних груп компетентностей при вивченні хімії розкрила Мартинюк Л.О., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін ТОКІППО.

Єднак Г.М., методист лабораторії розвивальних дисциплін ТОКІППО, наголосила на тому, що компетентність учителя фізичної культури є обов’язковою умовою успішності його професійної діяльності.

Реалізацію компетентнісного підходу в процесі викладання основ здоров’я, «Захисту Вітчизни», трудового навчання та технологій висвітлив завідувач лабораторії розвивальних дисциплін ТОКІППО Фука М.М.

Робота засідання секції завершилася обговоренням і прийняттям пропозицій до резолюції конференції.

04  06 14 04  06 14 04  06 14 14

Секція 5

Розвиток виховних систем навчальних закладів у контексті нової української школи

Учасники: методисти, які відповідають за національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, масові заходи, позашкільну освіту, учнівське самоврядування, класне керівництво, практичну психологію, соціальну роботу.

Керівник: Хома С. О., методист лабораторії виховної роботи та громадянської освіти ТОКІППО.

Головним елементом нової української школи мають стати інноваційні методики і технології навчання і виховання дітей. Про концептуальні засади створення виховних систем навчального закладу, зокрема про необхідність зміни традиційних підходів до виховного процесу, потребу виховання на позитивних прикладах розповів у своєму виступі Браславський В. Л., кандидат історичних наук, доцент, начальник відділу у справах молоді, керівник військово-патріотичного клубу «Патріот» ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Мисик В.С., заступник директора ТОКІППО, висвітлив нові підходи до системи національно-патріотичного виховання школи.

Якою має бути виховна система у новій українській школі, чому необхідно переходити від «педагогіки виховних заходів» до педагогіки формування особистісних рис та якостей? Про це йшлося у виступі Хоми С.О., методиста лабораторії виховної роботи ТОКІППО.

Куриш О.С., методист лабораторії виховної роботи ТОКІППО, акцентувала увагу на тому, що класний керівник у сучасній школі є ключовою фігурою виховного процесу. Також звернула увагу на те, що виховні системи класу повинні розроблятись на основі вибраних ними програм виховання.

Про позашкільну освіту як невід’ємну частину виховної системи навчального закладу, про нормативну базу діяльності гуртків та клубів за інтересами розповіла Кухарська Т.А., заступник директора ТОЕНЦУМ.

Практичним досвідом формування у школярів демократичних цінностей та активної громадянської позиції шляхом залучення їх до участі в роботі органів учнівського самоврядування поділилась Урманець О.Д., методист Великобірківського БТШ Тернопільського району.

Про роль психологічної служби у сучасній українській школі як психологічному просторі для виховання і реалізації особистості майбутнього громадянина України розповіли у своїх виступах Абухажар О.П., практичний психолог ТЗОШ №»26 та Тимець О.М., психолог Горинської ЗОШ І-ІІІ ст. Кременецького району.

Робота засідання секції завершилася обговоренням і прийняттям пропозицій до резолюції конференції.

24

        2424242424242424242424

24

Під час роботи конференції було організовано виставку методичних матеріалів «Від творчого педагога – до творчого учня» (з досвіду роботи педагогів області) та науково-методичної літератури видавництв м. Тернополя.

0102 0305

Резолюція обласної науково-методичної конференції «Розвиток  освіти – інвестиції в майбутнє держави»

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти