Школа молодого учителя української мови і літератури «Структурні компоненти сучасного уроку словесності і його самоаналіз»

24 жовтня 2016 року вдруге проведено у формі проблемного столу заняття школи молодого учителя української мови і літератури «Структурні компоненти сучасного уроку словесності і його самоаналіз».
Метою цього методичного заходу є узагальнення і систематизація відомостей із сучасної методики навчання української мови і літератури про структурні компоненти уроку словесності; з’ясування запитів молодих учителів української мови і літератури щодо напрямів надання їм методичної допомоги, що стосується конструювання моделей уроків української мови і літератури різних типів; розвиток уміння педагогів аналізувати такі уроки та формувати науково-методичну скарбничку для підготовки цікавого й ефективного уроку словесності.
Роботу розпочато із обговорення проблеми «Ідеальний урок української мови і української літератури… Який він?..». Далі учасники методичного заходу під керівництвом методиста ТОКІППО Кондирєвої М.М. з’ясували особливості реалізації домінантних елементів структури уроку словесності, акцентувавши увагу присутніх на таких поняттях як епіграф і мета уроку, його мотиваційна канва тощо. На етапі практичного застосування отриманої інформації було визначено особливості діяльності учителя на різних етапах реалізації уроку і запропоновано кілька алгоритмів його самоаналізу.
Підбиття підсумків роботи здійснено у формі обговорення змісту завдання для роботи між засіданнями «Науково-методична скарбничка висловлень «Рецепти підготовки цікавого уроку».