ТОКІППО проводитиме регіональну науково-практичну конференцію «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами»

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра менеджменту і методології освіти

 

 

Інформаційне повідомлення

 Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі регіональної науково-практичної конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами», яка відбудеться 13 листопада 2017 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Тернопіль, вул. Громницького, 1.

Мета конференції: обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, повя’заних з  використанням технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами, та визначення шляхів їх вирішення; об’єднання зусиль науковців і практиків щодо вдосконалення системи управління закладами та установами освіти.

До участі запрошуються: науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, працівники управління (відділів) освіти і науки, методисти обласних інститутів післядипломної освіти, працівники методичних установ, керівники навчальних закладів і всі, хто цікавиться даною проблематикою.

Програмою конференції передбачено роботу пленарного та секційних засідань.

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція № 1. Механізми публічного управління в освітній галузі в контексті євроінтеграційних процесів.

Секція № 2. Модернізація управлінської діяльності керівників навчальних закладів в умовах освітніх змін.

Секція № 3. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальним закладом.

Секція № 4. Оцінювання якості освіти у навчальному закладі.

Секція № 5. Науково-методичний супровід професійного зростання методичних, керівних та педагогічних кадрів в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Форма участі: очна (виступ і публікація статей, тез) і заочна (публікація статей, тез).

Заявки щодо участі в конференції (Додаток 1), статті та тези, оформлені згідно з вимогами до їх оформлення (Додаток 2) надсилаються в електронному вигляді до 01.11.2017 року на адресу оргкомітету: kafedramimos@gmail.com. Заявку, статтю й тези оформляти окремими файлами та називати за зразком: zaiavkaIvaniv.doc, stattyaIvaniv.doc, tezyIvaniv.doc.

Увага! Участь у конференції  безкоштовна.

За матеріалами роботи конференції буде підготовлено збірник (у електронному та друкованому форматах). Електронний варіант (PDF-формат) буде запропоновано безкоштовно на сайті ТОКІППО. Можливе замовлення друкованого варіанту (за попередньою оплатою; вартість поліграфічних послуг 80 грн.).

Реквізити для оплати поліграфічних витрат:

 • р/р 315 512 01147804 ГУ ДКСУ у Тернопільській обл.
 • МФО 838012
 • код 02139788
 • Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції.

Кожен із учасників  конференції за замовленням зможе отримати сертифікат  у вигляді файлу в форматі PDF.

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, відрядження, проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників.

Адреса оргкомітету:

46027, Тернопіль, м. вул. Громницького 1, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кафедра менеджменту і методології освіти kafedramimos@gmail.com

Координатори конференції:

Брик Роман Степанович, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти, кандидат педагогічних наук (моб. 0673507179).

Мочук Оксана Богданівна, методист кафедри менеджменту і методології освіти (моб. 0978193897).

 

 Додаток 1

Заявка

на участь у регіональній науково – практичній конференції

«Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладам»

Прізвище______________________

Ім’я __________________________ По батькові________________________

Місце роботи ____________________________________________________

Посада __________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання________________________________________

Домашня адреса /адреса для листування ______________________________

Телефон___________________________________________________________

e-mail ___________________________________________________

Тематичний напрямок роботи на конференції:

Секція №  ____________________________________________________________

Тема доповіді (статті)____________________________________________________

Форми участі в конференції (необхідне підкреслити):

– очна (доповідь на пленарному чи секційному засіданні);

– заочна участь (лише публікація тез).

Чи потрібно забезпечити проживання (необхідне підкреслити)

– готель;  – гуртожиток;   – поселення не потрібне.

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення та подання матеріалів:

Матеріали доповіді висвітлюються однією з робочих мов конференції.

Обсяг доповіді: тези – 2 – 4 сторінки; статті – 5 – 12 стор.;

Формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc)

Шрифт Times New Roman

Розмір 14 пунктів без переносів

Міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!); сторінки не нумеруються; використовувати лише такі лапки: «»; треба розрізняти тире (–), дефіс (-); посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад: [4, с. 145].

  Параметри сторінок: розмір лівого поля – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.

Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки.

Оформлення тез: назва тез по центру великими жирними літерами; через інтервал ім’я та прізвище автора посередині рядка, виділені жирним шрифтом; наступний рядок – курсивом місце роботи; через інтервал текст.

Стаття супроводжується відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, науковий ступінь, учене звання, електронна адреса, у називному відмінку, праворуч, звичайний шрифт).

Назва статті – по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ – виділена напівжирним;

Анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова до статті (3–5 слів) українською мовою.

Стаття має обов’язково містити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Бібліографічні джерела подавати за алфавітом з дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 8302:2015).

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці конференції.

 

 

План роботи конференції

 • 09.00-09.50 – реєстрація учасників
 • 10.00-10.30 – відкриття конференції
 • 10.30-12.00 – пленарне засідання
 • 12.00-13.00 – кава-брейк
 • 13.00-15.00 – робота секцій, підведення підсумків, закриття конференції

Регламент

 • Виступ на пленарному засіданні   10 – 15 хвилин
 • Виступ на секційному засіданні   7 – 10 хвилин
 • Обговорення   5 – 7 хвилин

Учасники обласного фестивалю-конкурсу «Молитва за Україну» (стежте за оновленнями щодня): Номінація: «Духовна пісня»
Віртуальні методичні кабінети
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти