Заняття школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого учителя математики області

Пріоритети у навчанні математики сьогодні полягають  у формуванні в учнів не лише предметної, але й ключових компетентностей, цілісних уявлень про сутність математичного знання, ознайомленні учнів з ідеями і методами математики, її ролі у пізнанні і перетворенні дійсності. В умовах переорієнтації освіти зі знаннєвої парадигми на компетентнісну, вектор організації освітнього процесу з математики має бути спрямований на широке використання інтерактивних технологій. Тож, не випадково, мета чергового заняття школи молодого та малодосвідченого учителя математики області, яке відбулось 23 листопада в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти, полягала в ознайомленні молодих педагогів з інтерактивними методами навчання, їх важливістю та доцільністю впровадження в освітній процес.

Методисти інституту прагнули привернути увагу учителів до організації навчальної діяльності школярів, яка б забезпечувала ефективне використання учнями здобутих математичних знань і умінь для оптимізації стосунків із природою, технікою, наукою та продовження освіти впродовж усього життя.

Робота засідання складалась із двох модулів: теоретичного та практичного.

Про реформування освіти, конкретні напрямки її розвитку, зокрема, становлення Нової української школи, розповіла молодим колегам методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Пришляк Ірина Михайлівна. Методист зупинилась на питанні педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.

В ході практичної частини «Мистецтво і практика у світі педагогічних інновацій» було продемонстровано способи використання інтерактивних методів у в навчально-виховному процесі з математики.

Насамперед, учасники заходу об’єднались у робочі групи та удосконалили уміння здійснювати самопрезентацію. Під час розв’язання запропонованої  проблемної ситуації,  вносили зміни у хід проведення уроку в залежності від обставин.

У ході інтерактивної гри «Основи дидактики», яку провела методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Іванюк Тетяна Георгіївна, молоді учителі математики  узагальнили теоретичні знання з питань інтерактивних педагогічних технологій. 

Тетяна Георгіївна привернула увагу колег до важливості мотивації пізнавальної діяльності школярів у ході проведення кожного навчального заняття. Зауважила на способи постановки мети, розкриття особистісної значущості теми для учнів, пробудження у них інтересу до певного змісту і створення емоційного настрою класу, тобто здійснення психологічної підготовки школярів до сприймання нового матеріалу. Навела приклади, як можна використати нестандартний матеріал, проблемну ситуацію, аналогію, несподіване порівняння, ілюстрації, наочні посібники, технічні засоби тощо для формування інтересу до вивчення предмету.

З метою зміни видів діяльності та для короткотривалого відпочинку учасники   взяли участь у психологічній розминці – вправі – руханці «Шукаємо та малюємо цифри».

Під час проведення імітаційно-моделюючої гри «Я – керівник», молоді учителі, працюючи в групах, розв’язували цікаві завдання, обговорювали ситуації, вчились приймати виважені та обґрунтовані рішення.

Не менш цікаво учасники проаналізували результати власної діяльності, провели рефлексію, підвели підсумки роботи та разом з методистами визначили орієнтири для подальшого професійного зростання.