Супервізорський супровід професійної діяльності працівників психологічної служби

28 листопада  2017 року в ТОКІППО відбулося засідання школи педагогічної майстерності для практичних психологів опорних шкіл  на тему «Супервізорський супровід професійної діяльності працівників психологічної служби» організоване та проведене кандидатом педагогічних наук, доцентом, в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти В.Є.  Кавецьким та методистом НМЦПССР Демидась С.Р.

Під час роботи було розглянуто актуальні питання супервізійної підтримки працівників соціально-психологічної служби, проведено вправи, спрямовані на розвиток професійно важливих якостей практичних психологів.

У професійному колі обговорено проблемні ситуації, що виникають у процесі надання психологічної допомоги суб’єктам освітнього процесу та розглянуто можливі шляхи їх розв’язання.

Фахівцями  напрацьовано пропозиції щодо подальшої організації роботи інтервізійної групи практичних психологів опорних навчальних закладів області.

Відповідальна за організацію заходу методист ТОКІППО Демидась С.Р.