Відбулися збори трудового колективу ТОКІППО

1 грудня 2017 року директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Петровський відкрив збори трудового колективу. На засіданні був присутній на запрошення голови профспілки Зоряни Коротюк юрист обласної профспілки працівників освіти і науки Степан Кушик.

На порядок денний було винесено кілька важливих питань. Серед них організаційні: обрання лічильної комісії, президії, секретаріату та головуючого зборів. До президії обрано голову профспілки Зоряну Коротюк, заступника директора ТОКІППО Ольгу Когут, двох керівників структурних підрозділів – Ірину Ящишин та Івана Букавина, науково-педагогічних працівників представляв Руслан Яковишин, методистів – Лілія Криховець-Хом’як і Василь Гайда. За пропозицією трудового колективу до президії обрали також директора ТОКІППО Олександра Петровського.

Представники трудового колективу запропонували обрати з двох кандидатур голову зборів трудового колективу. Ним став Ігор Вітенко, заступник директора.

Голова зборів запропонував першим розглянути питання прийняття правил внутрішнього розпорядку. Напередодні працівники мали змогу ознайомитися з проектом цього документу, а тому внесли окремі пропозиції до нього. Зокрема, запропонували розпочинати робочий день з понеділка по п’ятницю о 8.00 год.,  а завершувати о 17.00 з перервою тривалістю 45 хв.  Завдяки скороченню обідньої перерви робочий день у п’ятницю триватиме до 16.00. У цілому документ отримав схвальні відгуки. Із внесеними поправками всі працівники підтримали Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Після Ігор Вітенко надав право виступити з доповіддю директору Олександру Петровському, голові профспілки інституту Зоряні Коротюк, голові комісії з розроблення проекту колективного договору Володимиру Мисику. Ними було зазначено, що згідно із наказом директора інституту діяла відповідна комісія з розроблення колективного договору. Після роботи комісії проект був поданий директору з метою його розгляду і ухвалення на зборах трудового колективу. Цей документ після наради із завідувачами кафедр, центрів, відділів, інших структур був розісланий на електронні поштові скриньки усім керівникам структурних підрозділів для ознайомлення з його змістом усіх працівників закладу. Протягом двох останніх тижнів відбулося два відкритих засідання адміністрації інституту, членів комісії з розроблення проекту колективного договору, усіх бажаючих працівників закладу, які були наперед проінформовані про розгляд відповідного документа. Розглядолося багато пропозицій та побажань до змісту проекту. Практично кожен підрозділ ТОКІППО запропонував зміни. Після їх обговорення було вирішено винести із підтриманими змінами усіма членами засідання проект договору на розгляд зборів трудколективу. На зборах трудового колективу було остаточно  ухвалено колективний договір усіма присутніми працівниками ТОКІППО. До договору було також вирішено долучити положення про преміювання, надбавки, доплати в установі.

На завершення юрист обласної профспілки працівників освіти і науки Степан Кушик позитивно відгукнувся про збори, наголосивши, що це нормальне і безконфліктне засідання.

Адміністрація інституту, профспілковий комітет, трудовий колектив Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти висловлюють вдячність керівництву та юристу Тернопільської обласної профспілкової організації працівників освіти і науки за підтримку та надання правової допомоги в розробленні проекту колективного договору.