Формування позитивної мотивації особистості у вимірі освітніх змін

11-13 грудня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг для педагогічних працівників Тернопільської області на тему «Формування позитивної мотивації особистості у вимірі освітніх змін». Організували та провели психологічний тренінг кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Жизномірська О. Я. та завідувач відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти, методист Коненко Л. Б. Основною метою тренінгу було саморозкриття та самоцінність особистості педагогічного працівника у своїй професійній діяльності; вміння себе мотивувати до досягнення особистісних та професійних успіхів; посилення процесів саморозуміння, самооцінки, саморозвитку та самовдосконалення власного «Я» педагога в умовах сьогодення; підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у межах освітніх змін.

У процесі тренінгових занять учасники мали змогу переглянути презентаційний матеріал; спробувати себе в різних іпостасях : керівників, колег, батьків, учителів, учнів; ознайомитися з якостями, складовими, чинниками особистості, що допомагають досягти поставлених професійних цілей й користуватися авторитетом, повагою серед інших; а також розробляли власні програми професійного успіху; обговорювали питання мотивації, самомотивації особистості; здобуття ними професійних звершень та позитивного налаштування до своєї професійної праці тощо.

У форматі конструктивного діалогу з педагогічними працівниками,  останніми були запропоновано цікаві оригінальні ідеї, думки, пропозиції  щодо підвищення свого професійного й мотиваційного рівнів як фахівців, а також намірів педагогів працювати над своєю самооцінкою, самовладанням; вмінням себе презентувати;  їх позитивних особистісних прагнень та бажань щодо власного саморозкриття у різних соціальних взаємодіях. В учасників тренінгу спостерігалося чітке усвідомлення мотиваційного «Я», своїх переваг та недоліків у професійному житті, тобто позитивне переосмислення себе як педагогічного працівника й  водночас вони мали можливість «вибудовувати» власні стратегії професійного успіху.

Наприкінці нашої тренінгової роботи усі учасники підготували міні-презентації вербального спрямування й висловили побажання один одному. Педагогічні працівники створили атмосферу психологічного комфорту, затишку, де переважали позитивні емоції й думки впродовж усіх навчальних днів.