Тренінг «Нові концепції навчання. Інноваційні методи розвитку мислення школярів при вивченні математики»

Для п’ятидесяти трьох учителів математики області 2018 рік розпочався з участі у навчальному тренінгу «Нові концепції навчання. Інноваційні методи розвитку мислення школярів при вивченні математики», який відбувся 10 – 12 січня у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Тренери-організатори заходу: Кавецький Віктор Євгенович, завідувач кафедри психології, педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів  прагнули ознайомити учителів з новими досягненнями психології та педагогіки щодо форм, методів та прийомів розвитку мислення школярів в єдності з оволодінням основами математичних знань.

Як розвивати складові пізнавально-інтелектуальної сфери підлітка; як передбачити і поєднати у змісті навчального контенту, що пропонується навчальними програмами і підручниками та при викладанні, точні строгі наукові знання та вирішення проблеми розумового виховання школярів? На ці та інші запитання впродовж трьох днів у ході інтерактивних занять шукали відповіді учасники тренінгу.

Великі мислителі стверджували: «Хто ясно мислить, той ясно викладає». Мислення необхідно та потрібно розвивати за умови, що педагог розуміє природу мисленнєвих процесів та утруднення, з якими він може стикнутися.

В умовах реформування Нової української школи висуваються вимоги до рівня освіченості учнів  та набуття ними компетентностей. З поміж основних освітніх завдань: розвиток критичного та креативного мислення, уміння працювати у команді, уміння приймати рішення. Тому, не випадково мета першого робочого дня полягала у відмові від стереотипних методів та шаблонів мислення, натомість, пропоновані завдання сприяли оволодінню прийомами нестандартного вирішення проблем та уміння генерувати цікаві та оригінальні ідеї, швидко приймати правильні та виважені рішення.

У перший день тренінгу учителі математики мали можливість здійснити самодіагностику, перевірити власну інтелектуальну лабільність, оволодіти мистецтвом самопрезентації, а також ознайомитись із видами мислення, зокрема детально із креативним.

Олексюк Олеся Романівна, викладач кафедри змісту і методики  навчальних предметів ТОКІППО, кандидат педагогічних наук  презентувала учасникам тренінгу цікаві напрацювання з питань STEM освіти, вправи на розвиток дослідницьких комптетентностей школярів при вивченні математики.

Головне завдання другого дня занять полягало в опануванні методами та прийомами, які забезпечують розвиток розумових операцій у школярів, зокрема: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та класифікації при вивченні математики.

Велику допомогу у проведенні тренінгу надали працівники Тернопільського обласного центру зайнятості. Білінська Тетяна Мирославівна, начальник відділу організації профорієнтації ОЦЗ та Варнавських Катерина Миколаївна, провідний спеціаліст відділу, провели для педагогів діагностування та ознайомили із методикою визначення інтелектуальних здібностей і нахилів школярів на прикладі тесту Амтхауера.

Віктор Євгенович запропонував освітянам розв’язати проблемне запитання «Як мотивувати учнів профільних класів суспільно- гуманітарного напряму до вивчення математики?» у формі брейнштормінгу.

Важлива ознака усякого мислення – уміння виокремлювати головне, самостійно приходити до нових загальних узагальнень. З цієї позиції, учасникам тренінгу впродовж третього дня пропонувались вдало підібрані завдання, мета яких полягала в  узагальненні інформації.

Заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та ІКТ Когут Ольга Іванівна привернула увагу учителів до питання підвищення кваліфікації педагогів в умовах Нової української школи, ознайомила із цікавими інноваційними формами проведення методичних заходів, які підготовлені науковцями та методистами ОКІППО та пропонуються  на курсах підвищення кваліфікації для удосконалення професійної компетентності, задоволення потреб педагогів у самопізнанні та творчому розвитку. Ольга Іванівна привітала учасників першого психолого-математичного тренінгу з успішною участю та вручила сертифікати.

Організатори тренінгу сподіваються, що отримані знання, методи та прийоми з розвитку мислення школярів при вивченні математики знайдуть практичне застосування у діяльності учителів математики області.

Видатний психолог Едвард де Боно, якого вважають батьком мислення, зазначав: «Рівень нашого життя повністю залежить від рівня нашого мислення». З цими словами важко не погодитись. Варто лише  пам’ятати, що мислення – це навик, який можна покращити, якщо цього захотіти.

 

Плануємо продовжити роботу з питань викладання математики на засадах психології та висловлюємо надію на подальшу співпрацю. Шановні колеги, чекаємо на Ваші пропозиції та зауваження.