Цивільний захист. Навчаються освітяни

Згідно з розпорядженням голови Тернопільської обласної державної  адміністрації  від  10.11.2017 № 727-од «Про затвердження плану комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ на 2018 рік» 05-09 лютого 2018 року в НМЦ ЦЗ та БЖД області  пройшли навчання керівники і заступники керівників навчальних закладів підпорякованих відділам освіти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у кількості 28 чоловік.

Не прибули на заняття представники м.Терно-поля, м.Чорткова, Під-волочиського району.Слухачі  курсів детально ознайомилися з нормативно-правовими актами і керівними доку-ментами  у сфері ЦЗ, їх застосуванням в прак-тичній роботі. Розглянуто питання щодо  організації і проведення евакуа-ційних заходів та забез-печення пожежної без-пеки у навчальному закладі.  Звернуто увагу на планування і проведення Дня ЦЗ, Тижня безпеки дитини, Тижня  знань з основ БЖД.

Заступник на-чальника Центру і начальник курсів привітали слухачів з ус-пішним завершенням навчання та вручили їм свідоцтва встановленого зразка.

19-23 лютого заплановано навчання ще однієї групи керівників навчальних закладів і їх заступників. З 12 по 16 лютого будуть навчатися викладачі предмета «Захист Вітчизни» та вчителі предмета «Основи здоров’я».