Міжнародна конференція «ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Консорціум закладів післядипломної освіти

Український відкритий університет післядипломної освіти

Університет менеджменту освіти

Тернопільська обласна державна адміністрація

Тернопільська обласна рада

Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Комісія у справах освіти і виховання Української греко-католицької церкви

Комісія шкільництва Віденської Архиєпархії (Австрія)

Католицька школа Святого Франциска  (Австрія)

Гімназія Блаженного Павла Петра Гойдича  (Словаччина)

Католицька школа ім. Василія Великого (Словаччина)

Технікум кулінарно-готельної справи (Польща)

Колегіум-інтернат «Знамення» з поглибленим вивченням предметів
духовно-просвітницького спрямування (Зарваниця, Україна)

 

інформаційний Лист

Шановні колеги!

Запрошуємо керівників закладів освіти та науки, науково-педагогічних, педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, магістрів до участі у

 

міжнародній конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Конференція відбудеться 19-20 квітня 2018 року в Марійському духовному центрі «Зарваниця»,село Зарваниця,Теребовлянського району Тернопільської області

 

Тематичні напрями Конференції:

 

 1. Історична спадковість та сучасні тенденції розвитку духовності особистості.

 

 1. Традиції духовного-морального виховання в Україні та за рубежем.

 

 1. Духовно-моральне виховання особистості у закладах освіти в контексті реформування системи  освіти України.

 

 1. Науково-теоретичні та організаційно-педагогічні засади управління якістю надання освітніх послуг в християнських навчальних закладах.

 

 

 1. Управління якістю надання освітніх послуг в християнському закладі освіти – позитивна перспектива.

 

 1. Роль державних інституцій і представницьких органів у духовно-моральному вихованні дітей та учнівської молоді.

 

За матеріалами конференції буде видано Збірник наукових праць.

Для участі в конференції  необхідно до 02 квітня 2018 року подати відповідальному секретарю Оргкомітету матеріали (заявку, текст доповіді в електронному вигляді на дисках (CD-RW,DVD-RW) або електронною поштою znamennia@gmail.com однією з робочих мов конгресу) та ксерокопію квитанції про перерахування організаційного внеску для учасників конгресу у розмірі 200 грн. Вартість публікації визначається з розрахунку 40 грн. за одну сторінку.

Заявка має включати: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна назва установи, місце знаходження), контактні телефони, контактна адреса, е-mail.

Оргвнесок,матеріали та оплата публікації надсилаються відповідальному секретарю Оргкомітету за адресою: та за реквізитами: у відділеннях Ощадбанку на картку 5104 7700 1721 4471на ім’я Миськів Марії Василівни.

Оргвнесок, матеріали та оплату публікації Оргкомітет не повертає авторам у випадку неявки на Конференцію!

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

(повинна поступити до Оргкомітету до 02 квітня 2018 р.)

 

Прізвище, ім’я, побатькові_________________________________ __________

Місце роботи____________________________________________ __________

Посада

Адреса для листування, контактний телефон__________________ __________

Е-maіl__________________________________________________ __________

Назва доповіді(виступу)___________________________________ __________

Форма доповіді (підкресліть необхідне): публікація матеріалів; участь у роботі конференції;

усна доповідь (до 15 хв.); інформація (до 5 хв.).

Потреба в готелі_

Дата приїзду__________________

Дата від’їзду___________________

Підпис учасника ________________

 

До публікації у науковому збірнику приймаються раніше не опубліковані статті, автор несе повну відповідальність за оригінальність тексту, стаття повинна бути написана однією з робочих мов конференції (українською/ англійською/ німецькою/польською мовами).

  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна бути написана українською (англійською/німецькою/польською) мовами в академічному стилі і не містити ніяких граматичних помилок.

Стаття повинна містити наступні елементи:

 • постановка завдань;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • формулювання мети статті;
 • основний матеріал дослідження;
 • висновки і рекомендації для подальших досліджень;
 • бібліографія.

 

МАТЕРІАЛИ СТАТТІ МАЮТЬ БУТИ РОЗТАШОВАНІ

У НАСТУПНОМУ ПОРЯДКУ:

 

 • у правому верхньому кутку фотографія автора.
 • Індекс УДК (окремий абзац вирівнюється по лівому краю);
 • повне ім’я, по батькові та прізвище автора / авторів (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); вчене звання, науковий ступінь, посада (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); місце роботи: назва установи, назва місця (якщо воно не входить до складу назви установи), країни, особисту адресу електронної пошти (окремий пункт вирівнювання по правому краю);
 • назва статті (жирний шрифт, великі літери, окремий абзац без відступу, вирівняно по центру через один інтервал);
 • анотація (TimesNewRoman 12pt, інтервал 1,5, 1 сторінка).
 • Коротка анотація (курсив, окремий абзац) з ключовими словами (5-10) після нього (жирним шрифтом, окремий пункт) (українською, англійською та російською мовами);
 • Текст статті (Word, – 2003 TimesNewRoman 14pt, інтервал 1,0, поля: ліве – 30 мм, праворуч – 15 мм, верхнє і нижнє – 25 мм; 8-12 сторінок). Стаття має містити не менше 0,5 д.а. (8-12 сторінок без списку використаних джерел);
 • Список літератури під назвою «Список літератури» в алфавітному порядку, оформлюється відповідно до загальних вимог до бібліографічного опису наукової літератури. Бібліографічні посилання повинні бути в квадратних дужках. Перша цифра – це номер джерела в літературі, друга – номер сторінки, наприклад, [5, с. 80].

 

Запрошуємо до участі та співпраці!
Чекаємо на Вас!

 

З повагою
Зварич Ганна Володимирівна 0673500137