X Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗБОРІВСЬКОЇ РДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ І СПОРТУ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І ПРАЦІ ЗБОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗБОРІВСЬКА ДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ ім. Р. ЗАВАДОВИЧА

X Всеукраїнська науково-практична конференція

«ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО‑ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

24–25 квітня 2018 року, м. Зборів Тернопільської області

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», що проходитиме на базі Зборівської державної української гімназії ім. Р. Завадовича, м. Зборів Тернопільської області.

Мета конференції: обговорення та обмін досвідом з проблем проектування розвитку обдарованої особистості, проведення психолого-педагогічного супроводу, розробки інноваційних наукових підходів, підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми.

Наукова тематика конференції охоплює такі проблеми (але не обмежується ними):

 • проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу;
 • підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • психологічна діагностика та супровід розвитку обдарованості;
 • педагогічна підтримка науково-дослідницької діяльності учнів;
 • соціалізація обдарованої особистості у віртуальному середовищі;
 • формування критичного та креативного мислення учасників навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій.

Запрошуються: науковці, керівники навчальних закладів, психологи, методисти, педагоги, працівники дитячих навчальних і розвивальних центрів та бізнес-структур з усіх регіонів України, усі зацікавлені особи.

Реєстрація учасників – 24 квітня 2018 р., з 9.00 год. до 10.00 год., Зборівська державна українська гімназія ім. Р. Завадовича, за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 5.

Відкриття конференції – 24 квітня 2018 року о 10.00.

форми та Умови участі

 1. Очна участь у конференції ( виступ з доповіддю або участь у обговоренні) – безкоштовна! (без надання матеріалів конференції)

* Увага! За бажанням, учасник конференції може замовити матеріали конференції:

 • програма конференції – вартість 25 грн.
 • сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.
 • збірник матеріалів конференції, електронний варіант на CD-диску – вартість 50 грн.
 • збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – вартість 150 грн.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, яка відряджає

Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 15 квітня 2018 р.

 1. Заочна – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 200 грн. (включає: розміщення публікації, програму конференції – 1 примірник, збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – 1 примірник, сертифікат учасника, не включає: витрати на поштову пересилку). Вартість заочної участі сплачується на рахунок Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.

Для участі у роботі конференції необхідно до 11 квітня 2018 р. надіслати на електронну адресу 2275423@ukr.net  (тема листа – «Конференція_Зборів») за формою, що додається (на кожного учасника окремо):

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Назва навчального закладу, установи, організації

 

Контактний номер телефону

 

Е-mаіl

 

Форма участі :

необхідне залишити

ОЧНА

–    виступ з доповіддю

–    участь у обговоренні (без доповіді)

Додатково замовляю (проставити кількість)

–     програма конференції / 25 грн.

 

сертифікат учасника / 25 грн.

 

збірник матеріалів на CD-диску / 50 грн.

 

збірник матеріалів роздрукований / 150 грн.

 

ЗАОЧНА/ 200 грн.

Назва доповіді/статті

 

Потреба у готелі

Відмітка (так / ні)

Даю згоду на друк матеріалів та використання моїх персональних даних

Дата

Підпис

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези – обсягом до 5 сторінок, статті –  обсягом до 10 сторінок надсилати до 10.04.18 р. на електронну адресу: 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація. Конференція_Зборів».

Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними науковий ступінь, вчене звання, посада та назва організації, установи/навчального закладу, населений пункт, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

Матеріали в збірнику конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

РОЗМІЩЕННЯ «ДАК –ПУБЛІКАЦІЇ»

Увага! Учасники конференції, також можуть розмістити свою публікацію в науково-методичному журналі «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р). Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 35 гривень.

Для розгляду питання про публікацію статті в фаховому виданні необхідно надіслати на електронну пошту 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація у фаховому журналі» наступне:

 • статтю;
 • відомості про авторів;
 • рецензію з завіреним підписом від фахівця в даній галузі з вченим ступенем;
 • фото автора.

Обсяг наукової статті:

 • магістрам, аспірантам – 6–12 сторінок;
 • докторантам – 15–20 сторінок.

Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого приймається рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання авторами, враховуючи зауваження.

Статті, що не відповідають наведеним вимогам, до розгляду не приймаються.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інститут обдарованої дитини НАПН України вул. Артема, 52-д, Київ, 04053

Контакт з проблематики конференції:

Мельник Марина Юріївна – р. (044)481-27-29, моб. 097-861-10-10

Контакт з організаційних питань та розміщення публікацій:

Валентина Шульга – р. (044)481-27-16, моб. 067-729-94-01, 2275423@ukr.net

 

Організаційний комітет приймає заявки на проведення заходів, в рамках конференції:

майстер-класів, презентацій, круглих столів, семінарів тощо.

* УВАГА! Учасники, що заявляють та проводять захід в рамках конференції, безкоштовно отримують програму та сертифікат учасника конференції та подяку Інституту обдарованої дитини!

Чекаємо на Ваші заявки до 11.04.2018 р.