Всеукраїнська науково-практична конференція про роль духовних і моральних цінностей у розвитку суспільства в контексті Української Хартії вільної людини

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА МОН УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ІМ. Б. Д. ГАВРИЛИШИНА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ГО «ГУРТОМ!»

ГО «НОВЕ ПОКОЛІННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ»

ГО «ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ»

ГО «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА

УЧНІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ «АВАНГАРД»»

 

Інформаційне повідомлення

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо ВАС узяти участь

у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції про роль духовних і моральних цінностей у розвитку суспільства в контексті Української Хартії вільної людини.

 

«Громадянська освіта крізь призму впровадження

Української Хартії вільної людини в освітній процес»

 

Конференція відбудеться 16 травня 2018 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Передбачається робота за такими напрямами:

Українська Хартія вільної людини:

  1. Особливості впровадження принципів Української Хартії вільної людини у навчальний процес.
  2. Проблематика інтерпретації окремих аспектів Української Хартії вільної людини.
  3. Принципи Української Хартії вільної людини крізь призму концепції національно-патріотичного виховання української молоді.
  4. Впровадження Української Хартії вільної людини у контексті функціонування Нової Української школи.

Гуманітарні науки:

  1. Історичні науки
  2. Філологічні науки
  3. Філософські науки
  4. Педагогічні науки
  5. Психологічні науки

 

Матеріали конференції (тези, статті) будуть видані окремим збірником.

Можлива заочна участь у конференції.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 10 квітня 2018 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com.

Проживання та харчування – за рахунок учасників конференції. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить орієнтовно 89 грн за добу.

Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 30 грн за одну сторінку, з педагогіки – 300 грн (незалежно від обсягу статті).

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику:

Обсяг тез – до 10 тис. знаків

Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним   шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ,    далі – пронумерований список джерел та літератури.

Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.

Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні з історії:

Обсяг статті – до 45 тис. знаків.

Детальні умови оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки надаються за запитом на електронну пошту tocippo@gmail.com.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc.

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.

Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов’язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.

 

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального секретаря конференції Янюка Івана Федоровича, тел. 098-12-74-115.

E-mail: tocippo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК 94 (477)

Петренко П. П.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Тернопільського національного педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка

Назва

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь (повні відомості про автора):

ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):

Вчений ступінь (за наявності):

Вчене звання (за наявності):

Напрямок (секція):

Назва тез / доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Контактна інформація:

Адреса, на яку надсилати збірник тез конференції:

Форма участі у конференції (очна/заочна).