«Моделі впровадження STEM- освіти в навчальних закладах»

5-7 березня 2018 на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, з ініціативи заступника директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва, Ігоря Михайловича Вітенка, кандидата географічних наук, відбувся тренінг «Моделі впровадження STEM-освіти в навчальних закладах». До проведення заходу долучилися викладачі кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО Олеся Романівна Олексюк та Володимир Степанович Подобівський.

Метою навчального тренінгу було ознайомлення педагогів з актуальної проблеми розвитку та впровадження STEM технології в освітній процес, вивчення функціоналу міжнародних платформ, що розвивають STEM освіту Scientix, Go-Lab надання учасникам необхідних знань для створення власних STEM-проектів дослідницького навчання; обмін досвідом та інноваційними ідеями щодо підвищення якості та прикладної спрямованості шкільної освіти; розроблення алгоритму створення творчого, дослідницького навчального середовища у закладі освіти.

У тренінгу взяли участь вчителі природничо-математичних дисциплін Тернопільської області.

У перший день тренінгу учасники ознайомилися зі змістом поняття STEM-освіта та її різновидами (STEAM, STREAM); обговорили шляхи впровадження в закладах освіти. І.М.Вітенко зосередив увагу на тому, STEM-освіта є актуальною в умовах сучасної української школи. О.Р. Олексюк ознайомила учителів з принципами розробки STEM-проектів та програмними засобами, що використовуються для їх організації.

На другий день заходу В.С. Подобівський актуалізував увагу на засобах, що можна використати для візуалізації навчального матеріалу на інтегрованих уроках. Учасники також отримали завдання розробити власні STEM-проект, що можна реалізувати в школі, в громаді. За результатами такої роботи створений спільний онлайновий документ.

На третій день навчального тренінгу провели обговорення з проблеми використання мобільних пристрої як засобу для проведення дослідження та детально аналізували сильні та слабкі сторони представлених проектів.

Серед представлених розробок цікавими та реальними для втілення виявилися «Екологічне спостереження» «Кристали найдревніші та найдосконаліші творіння природи», «Вода», «Створення web-карти «Рідний край».

Завершився тренінг врученням сертифікатів учасникам та неформальним спілкуванням.

Учасники відзначили актуальність і корисність тренінгу, зазначивши, що мають намір використовувати набуті знання у власній діяльності.