Тренінг на тему «Структура особистості та комунікація в транзакційному аналізі»

Відповідно до плану роботи науково-методичного тренінгового центру ТОКІППО 15 березня 2018 року відбувся тренінг на тему «Структура особистості та комунікація в транзакційному аналізі», який проводитили В.Є.Кавецький, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО та І.В. Срібна, член Української та Європейської асоціацій транзакційного аналізу, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (м.Черкаси).

Під час роботи було розкрито основні теоретичні положення, ключові ідеї, філософські принципи  трансакційного аналізу. Учасники тренінгу отримали або ж поглибили уявлення про его-стан, структуру особистості у парадигмі транзакційного аналізу через структурну та функціональну моделі, навчилися визначати его-стани і створювати егограми, досліджувати транзакцію як основну одиницю соціальної взаємодії тощо.

Моделювання ситуацій ефективної комунікації дозволило закріпити отримані теоретичні знання на практиці. Невимушена, творча  і позитивна атмосфера, створена педагогічними працівниками, сприяла реалізації поставлених завдань. Усі учасники тренінгу отримали іменні  сертифікати про проходження навчання із вказаною кількістю годин.