Особливості взаємодії практичного психолога з педагогічним колективом

23 травня 2018 року було проведено засідання Школи професійного зростання для практичних психологів ПТНЗ на тему «Особливості взаємодії практичного психолога з педагогічним колективом»

Під час засідання учасники обговорили наступні питання:

-співпраця практичного психолога з педагогами в освітньому процесі (Демидась С.Р., методист НМЦПССР);

-психологічна допомога в професійному та особистому зростанні та саморозкритті педагога (Жизномірська О. Я., доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук);

-сприяння психосоціальному та емоційному благополуччю особистості педагога (Гузік В. Б., практичний психолог ДНЗ «Чортківське ВПУ», смт. Заводське);

-психопрофілактична та психокорекційна робота психолога з педагогами, класними керівниками щодо девіантної, делінквентної поведінки особистості (Війтик Н. М., практичний психолог ДПТНЗ «Заліщецьке ВПУ», м. Заліщики

Під час засідання практичні психологи активно працювали та обмінювалися досвідом.

За підсумками роботи учасниками були вироблені методичні рекомендації:

  1. Організація роботи практичного психолога з педагогічним колективом повинна бути комплексною, системною і побудованою на діагностичній основі.
  2. Створити банк діагностичних методик для вчителів з вивчення пізнавальних здібностей, інтересів і схильностей школярів.
  3. Проводити психолого-педагогічні консиліуми, спрямовані на формування у педагогів чітких уявлень про потенційні можливості і здібності кожного учня, їх пізнавальних інтересів і схильностей.
  4. Надавати консультації педагогам у підвищенні психологічної компетентності, виробленні індивідуального стилю діяльності та розвитку особистісних стратегій, які відповідають їх можливостям, схильностям.
  5. Вивчати психологічну готовність педагогів до вирішення професійних задач:

-знання педагогами закономірностей педагогічної та вікової психології, психології особистості;

-знання педагогами основних принципів в розвиваючої та особистісно- зорієнтованої освіти;

-вміння визначати педагогічні цілі;

-професійна компетентність педагога (ступінь готовності до позитивно-погоджувального типу взаємодії з учнями (узгодження зовнішнього і внутрішнього позитивного ставлення до учнів);

-психологічна культура педагога;

-уміння реалізовувати індивідуальний та диференційований підхід до учнів за віковими, статевими та індивідуальними особливостями;

-особистісні характеристики педагогів, їх вплив на професійну діяльність.

  1. Організовувати психолого-педагогічні семінари, засідання круглих столів, проблемних груп, тренінгів, практикумів, щодо підвищення психологічної культури педагогів, формування у них готовності використання у своїй роботі психологічних знань, вироблення необхідних вмінь та навичок.

Захід організували і провели методист НМЦПССР Демидась С. Р.та доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук Жизномірська О. Я.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти