Засідання Школи методиста

26 жовтня 2018 року учасники Школи методиста черговий раз зустрілись на практичному занятті із теми: “Моніторинговий підхід в організації методичної роботи з педагогічними кадрами”.

Мета заходу – формування позитивної мотивації  методистів щодо їх професійного зростання; сприяння розвитку фахової майстерності працівників методичних структур; удосконалення управління методичною роботою на основі моніторингових досліджень.

Активізувати групу, покращити взаємодію учасників групи допомогла вправа на групову динаміку розвитку організації та особистості. На проблемах методичного супроводу внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти зосередила увагу присутніх методист, в.о. завідувача відділу менеджменту, координації та комунікації методичних служб Соболяк Л.Є.

Методист центру моніторингу якості освіти, ЗНО та інформаційно-аналітичної,  видавничої діяльності Олійник О.Й. ознайомила учасників заходу з технологією організації моніторингових досліджень в освіті. Новопризначені методисти, завідувачі методичних кабінетів вчилися складати програми моніторингових досліджень.

На важливості моніторингу у плануванні методичної роботи наголосила методист, в.о. завідувача центру моніторингу якості освіти, ЗНО та інформаційно-аналітичної,  видавничої діяльності Онищук Л.З. Вона провела практичне заняття “Дослідження факторів впливу на результативність освітнього процесу”.

Отже, в умовах децентралізації важливо створювати не лише нові моделі діяльності методичних служб, але й упроваджувати моніторинг діяльності, розробляти та обгрунтовувати систему показників для оцінювання діяльності методичної роботи всіх рівнів.