Психолого-педагогічний тренінг «Інноваційні методи розвитку мислення школярів»

В умовах реформування Нової української школи окреслено вимоги до рівня освіченості учнів  та набуття ними компетентностей. З поміж основних освітніх завдань: розвиток критичного та креативного мислення, уміння працювати у команді, уміння приймати рішення.  Як розвивати складові пізнавально-інтелектуальної сфери підлітка; як передбачити і поєднати у змісті навчального контенту, що пропонується навчальними програмами і підручниками та при викладанні, вирішення проблеми розумового виховання школярів? На ці та інші запитання шукали відповіді учителі в ході психолого-педагогічного тренінгу  «Інноваційні методи розвитку мислення школярів», який відбувся 2 листопада 2018 року на базі Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.  Тренери заходу: Кавецький Віктор Євгенович, доцент, в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів і професійного розвитку педагогів  прагнули озброїти учителів новими досягненнями психології та педагогіки у сучасних формах, методах і прийомах розвитку мислення школярів.

Мислення необхідно та потрібно розвивати за умови, що педагог розуміє природу мисленнєвих процесів та утруднення, з якими він може стикнутися.  Мета психолого-педагогічного тренінгу полягала у відмові від стереотипних методів та шаблонів мислення, натомість, пропоновані учасникам завдання сприяли оволодінню прийомами нестандартного вирішення проблем та умінню генерувати цікаві та оригінальні ідеї, швидко приймати правильні та виважені рішення. В ході проведення діагностичного блоку учителі здійснили самодіагностику, ознайомились із тестами дослідження рівня розвитку інтелектуальних здібностей особистості,  оволоділи мистецтвом самопрезентації. Окрім іншого, учасники навчились здійснювати комплексну діагностику креативності, визначати чотири когнітивних фактори дивергентного мислення, які тісно корелюють з творчою обдарованістю особистості у поєднанні з п’ятим чинником, що характеризує здатність до словникового синтезу, зокрема у представленому тесті  Ф.Вільямса.

Важлива ознака усякого мислення – уміння виокремлювати головне, самостійно приходити до нових узагальнень. З цієї позиції, учасникам тренінгу пропонувались вдало підібрані завдання, мета яких полягала в  узагальненні представленої інформації. У ході проведення практичного блоку учителі опанували методами та прийомами, які забезпечують розвиток розумових операцій у школярів, зокрема: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та класифікації.  Також учасники ознайомились із методом розв’язання проблемного запитання у формі синектичного брейнштормінгу.

Організатори відзначили високу активність  учасників психолого-педагогічного тренінгу впродовж його проведення. Загалом заняття пройшло у довірливій, щирій, творчій атмосфері. Учасники тренінгу отримали іменні  сертифікати про проходження навчання із вказаною кількістю годин.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти