Обласний семінар методистів з математики на тему «Розвиток практичних умінь учнів в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу»

Вимога оволодіння учнями знаннями та практичними навичками і формування цілісної картини світу актуальна для сучасного інформаційного суспільства. Наприкінці ХХ століття учені переконували, що у математиці потрібно цінувати те, що сприяє розвитку суміжних дисциплін і практичної діяльності. Дане твердження було предметом обговорення у ході проведення семінару методистів з математики області на тему «Розвиток практичних умінь учнів в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу», який відбувся 15 листопада 2018 року в ТОКІППО. Семінар організовано та проведено методистами інституту спільно з освітянами Збаразького району.

З вітальним словом до присутніх звернувся заступник директора інституту з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Шайнюк Ю.Ч., який наголосив на важливості розгляду даного питання в умовах сьогодення, коли загальний обсяг інформації, яку потрібно засвоїти невпинно зростає, а обсяг часу на її обміркування та осмислення зменшується. «Окрім цього, у тестових завдання ЗНО з математики значна частина завдань практичного змісту, та й під час проведення міжнародних моніторингових досліджень використовуються задачі інтегративного характеру, що передбачають перевірку знань та умінь учнів із суміжних дисциплін», – наголосив Юрій Чеславович.

Піднесення престижу навчання математики завжди було і залишається актуальним для школи. Завдання учителя – показати учням, що математичні знання, якими б вони не були абстрактними, мають своїм корінням практичну діяльність. Також потрібно розкрити учням ще одну особливість математики: будь-яка математична теорія рано чи пізно знаходить застосування у практиці. Питання виховання математичної грамотності школярів розглянула у своєму виступі методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО  Іванюк Т.Г., яка також окреслила шляхи підвищення рівня та якості шкільної математичної освіти області.

Пришляк І. М., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО, зупинилась на проблемі формування практичних навичок школярів на уроках математики та в позакласній роботі засобами сучасних освітніх трендів, також розглянула питання неузгодженості навчальної програми з математики у ході вивчення окремих тем із програмами з фізики, хімії, біології, географії та запропонувала методичні рішення їх усунення.

Методист Збаразького РМК Славута М. Т. привернула увагу присутніх до  проблеми міжпредметної інтеграції шкільної природничо-математичної освіти  та зазначила методичні підходи до розв’язання завдань компетентнісного навчання в закладах загальної середньої освіти Збаразького району.

Досвід  організації та впровадження в практику роботи професійних здобутків та творчих ідей з проблеми розвитку практичних умінь учнів в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу презентували творчі учителі математики району.

Учитель математики та інформатики Колодненського НВК Хлань А.І. ознайомила учасників семінару з можливостями  використання інструментарію технологій ВЕБ 2.0 та прикладних програм для формування в учнів математичних вмінь та розвитку навичок Soft Scills. У своєму виступі учитель поділилася власними підходами до організації навчального середовища під час вивчення математики, поєднання теоретичних відомостей та практичних завдань з математики та інформаційних технологій.

Учитель математики та інформатики Доброводівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дорожинський П.Б. продемонстрував використання системи GEOGEBRA у навчанні математики для формування практичних навичків школярів. Присутні мали нагоду ознайомитись із власними творчими роботами Петра Борисовича, зокрема комп‘ютерними програмами, що дозволяють унаочнити складний для вивчення навчальний матеріал та сприяють економії часу на уроці.

Із захопленням слухали методисти виступ учителя математики та інформатики Гніздиченського НВК Житарюк С.В. з питання «Реалізація міжпредметних зв’язків у дослідницькій роботі учнів. Розвиток навичок усної лічби через використання онлайнового тренажера «Прангліміне». Світлана Володимирівна поділилась досвідом формування обчислювальних навичок школярів засобом тренажера Прангліміне на платформі Міксіке. Принагідно, варто відмітити, що учитель два роки поспіль отримувала найвищий результат на Всеукраїнському етапі та представляла Україну на міжнародних  змаганнях з усного рахунку в рамках проекту Міксіке. Освітяни мали нагоду пересвідчитись, як використання нових підходів та залучення до дослідницької діяльності учнів робить процес навчання насправді неймовірно цікавим, мотивує школярів до вивчення математики.

Учитель математики, хімії та біології  Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 імені Івана Франка Колодій Г.В. ознайомила учасників семінару із  проектною  діяльністю як засобом інтеграції предметів природничо – математичного циклу. Учитель презентувала присутнім власні здобутки з розв’язання  даного питання, продемонструвала шляхи  вирішення завдань компетентнісного навчання, зокрема у частині реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей у проектній діяльності.

Катеринюк С.А., учитель математики і фізики Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Михальського Тараса Романовича наголосила на актуальності інтегрованого навчання саме в умовах неузгодженості навчальних програм з математики і фізики. Учитель зупинилась на труднощах, які виникають при вивченні окремих тем фізики через відсутність необхідних та своєчасних знань з математики, що є наслідком неузгодження навчальних програм. Світлана Андріївна окреслила проблеми та  зазначила можливі шляхи їх розв’язання.

Пилипів С.І., учитель математики Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Михальського Тараса Романовича, висвітила питання: «Практична спрямованість навчання математики через дослідницьку діяльність школярів як спосіб STEM освіти». Світлана Ігорівна зацікавила присутніх способами інтеграції математики, фізики та інформаційних технологій, продемонструвавши елементи методики і техніки проведення цікавих нестандартних уроків та позакласних заходів. Також запропонувала учасникам виконати  креативні завдання, які спонукали до розвитку мислення.

Учасники заходу відзначили високий рівень організації та проведення семінару та підготували відповідні рекомендації:

  1. Проаналізувати проблеми інтеграції предметів природничо-математичного циклу в умовах сучасної української школи відповідно до запитів регіону.
  2. Узагальнити отриману інформацію з питань неузгодженості програм природничо-математичних дисциплін, розглянути пропозиції щодо їх вирішення та пропонувати МОН України внести відповідні корективи до навчальних програм, які будуть розроблені у відповідності новому Державному стандарту.
  3. Звернути увагу учителів на питання розвитку практичних навичків учнів при вивченні математики в умовах інтеграції навчальних предметів та його реалізації.
  4. Організувати проведення на місцях семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів з окресленої проблеми.
  5. Проводити спільні засідання методичних структур (районних/шкільних методичних об’єднань, творчих груп, проблемних груп) учителів з навчальних дисциплін різних освітніх галузей з метою забезпечення інтеграції та формування цілісних знань та практичних умінь у школярів.
  6. Розробити методичні рекомендації для проведення інтегрованих уроків з математики.
  7. Пропагувати проведення інтегрованих уроків з подальшим висвітленням матеріалів на сторінках фахових журналів та у мережі Інтернет.
  8. На курсах підвищення кваліфікації вчителів приділити увагу проблемі інтеграції навчального матеріалу під час вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного та природничого циклів.