Психолого-педагогічний тренінг з розвитку мислення

В умовах реформування Нової української школи не лише окреслено вимоги до рівня освіченості учнів та набуття ними компетентностей, також з поміж основних завдань – розвиток критичного та креативного мислення, уміння приймати рішення, працювати в команді. З метою створення практичної платформи навчання, яка сприятиме активізації розумової діяльності учнів та раціональності мислення, 29 листопада 2018 року у Жизномирському ЗЗСО І-ІІІ ступенів  Бучацького району проведено психолого-педагогічний тренінг «Інноваційні методи розвитку мислення школярів». Тренери  заходу Кавецький Віктор Євгенович, доцент, в.о. завідувача кафедри  педагогіки і  психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО залучили учасників до різноманітних вправ, які передбачали розвиток складових пізнавально-інтелектуальної сфери та сприятимуть вирішенню проблеми розумового виховання школярів. Пропоновані завдання забезпечували оволодіння прийомами нестандартного розв’язання  проблем та уміння генерувати цікаві та оригінальні ідеї, швидко приймати правильні та виважені рішення. Учасники ознайомились із новими методами розвитку мислення школярів, а також отримали іменні сертифікати.

Організатори сподіваються, що отримані нові знання та навички стануть стартом актуалізації творчого потенціалу педагогів та через нові мотиви та особистісні утворення сприятимуть досягненню успіхів у професійній  діяльності.