Тренінг на тему «Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності вчителів» з вчителями історії та фізики

З 11 по 14 грудня 2018 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувалися навчання-тренінги тренінг на тему «Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності вчителів» з вчителями історії та фізики. Мета проведення заходу – інформаційно-методичне забезпечення педагогів, розвиток в них професійно значущих якостей.

Тренінгові заняття з вчителями історії та суспільствознавчих дисциплін організували та провели:  доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, В. Є. Кавецький та в.о. завідувача відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів, методист з історії та суспільствознавчих дисциплін ТОКІППО І. Я. Букавин. Тренінгові заняття з вчителями фізики організували та провели:  доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, В. Є. Кавецький та методист з фізики ТОКІППО В.Я. Гайда.

Під час роботи тренінгу учасники ознайомилися з особливостями розвитку професійно важливих рис педагога, напрямами підвищення психологічної культури вчителя, формування його індивідуального стилю діяльності. Педагоги  взяли активну участь у дискусії щодо актуальних проблем в освіті. Також велике зацікавлення викликали інтерактивні вправи, що сприяли формуванню психолого-педагогічної компетентності учасників заходу і створенню сприятливого клімату у тренінговій групі. Протягом тренінгу його учасники моделювали ситуації професійного відбору, створювали тематичні скульптурні композиції, брали активну участь у обговоренні проблем, що виникають у професійній діяльності.

Щира, позитивна і креативна атмосфера, що панувала під час тренінгових занять сприяла розв’язанню поставлених завдань. Учасники тренінгів отримали іменні  сертифікати про проходження навчання із вказаною кількістю годин.