Тренінг «Інноваційні методи розвитку мислення школярів»

До питання розвитку мислення школярів у процесі викладання навчальних дисциплін привернуто увагу педагогів під час проведення тренінгів, які відбулися у освітніх закладах міста Бучач, зокрема у  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та ліцеї. Освітяни мали нагоду оволодіти сучасними підходами до формування креативного мислення школярів. Тренери заходів Кавецький Віктор Євгенович, в. о. завідувача кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук  та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів прагнули не лише ознайомити учасників із методами визначення рівня креативності особистості. Працівники ОКІППО, використовуючи  різноманітні форми та методи роботи у ході проведення тренінгу, а також  засоби, залучали педагогів до оволодіння прийомами аналізу та інтерпретації одержаної інформації, умінню вибудовувати траєкторію розвитку школяра  з опорою на особливості його інтелекту та творчі здібності.

Кожне заняття передбачало роботу педагогів у трьох окремих блоках: діагностичному, інформаційному та практичному. Учасники  ознайомились з методиками визначення рівня розвитку інтелектуальних здібностей особистості, основу якого  складає конвергентне мислення. З метою розвитку дивергентного мислення, зокрема умінню знаходити різноманітні шляхи вирішення проблемних та нестандартних ситуацій, педагоги оволоділи методом синектичного  брейнштормінгу. Віктор Євгенович та Тетяна Георгіївна надали вичерпні та компетентні відповіді на численні питання, що виникали в учасників у ході проведення заходів.

Доброзичлива, творча атмосфера, створена організаторами та тренерами,  сприяла не тільки розвитку креативності учителів, але й налагодженню дружніх стосунків між педагогами, навичкам емпатії, умінню аналізувати проблему чи ситуацію, робити та узагальнювати висновки, відокремлювати головне від другорядного.