ФІНСЬКА ПІДТРИМКА РЕФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

4-7 лютого 2019 року в м. Ірпінь Київської області у межах проекту “Фінська підтримка реформи української школи” відбувся тренінг  “Педагогіка початкової школи: фінський досвід” за участі фахівців Гельсінського університету  та Гельсінського центру неперервної освіти

У процесі нашої роботи колегами із Фінляндії були поставлені такі цілі як знайомство учасників із фінськими підходами, досвідом і кращими практиками сучасної педагогіки початкової школи; застосування уроків фінської школи в роботі тренерів для тренерів/тренерів для вчителів НУШ. Водночас тренерами використовувалися інтерактивні методи роботи із залученням усіх учасників, лекції, приклади з практики, виконання індивідуальних та групових завдань тощо.

Навчальна програма була структурована певними сесіями:

 1. Введення у фінську систему освіти, освітню програму та інклюзивну освіту.
 2. Навчання, навчальні матеріали, практика та інструменти оцінювання, співпраця між школою та батьками.
 3. Професійний розвиток учителів, шкільне виховання.
 4. Рефлексія.

Усі навчальні сесії спрямовувалися на короткий, стислий, оглядовий опис для інтелектуального розвитку, різнопланового бачення,  усвідомлення та осмислення освітньої системи Фінляндії. Тренерами були доктори педагогічних наук Анні Лоукоміес та РеттаНіемі, а також радник Проекту “Навчаємось Разом” –Туйя Лаурен. Співорганізатори та ініціатори цього Проекту – Олена Ліннік, Міністерство освіти і науки України, Роман Шиян, національний директор цього ж Проекту, Наталія Софій, директор Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”.

Учасниками тренінгу були представники з ОКІППО із 25 областей України та м. Києва.

Упродовж чотирьох днів розглядалися такі питання:

 1. Фінська система освіти.
 2. Автономний фінський учитель та результати навчання учнів.
 3. Основні принципи допомоги в навчанні та відвідуванні школи.
 4. Багатодисциплінарні навчальні модулі (БНМ).
 5. Планування, здійснення, оцінка, оцінювання БНМ.
 6. Педагогічна та вікова психологія.
 7. Концепція навчання, типова освітня програма.
 8. Підтримка розвитку наскрізних компетентностей.
 9. Навички мислення та концептуальне їх розуміння.
 10. Осмислене навчання.
 11. Метакогнітивні навички.
 12. Участь учнів у процесі навчання та розробка критеріїв оцінювання.
 13. Культура оцінювання.
 14. Активна співучасть, орієнтування на дитину.
 15. Самооцінювання.
 16. Конструктивний зворотній зв’язок.
 17. Учитель-експерт із підтримки взаємодії.
 18. Мотивація учня та педагога.
 19. Професійний розвиток учителя.
 20. Рефлексія.

У процесі роботи  панувала  доброзичлива, творча та “ідейна” атмосфера співпраці та конструктивної взаємодії з усіма учасниками; водночас зарубіжні колеги дали можливість відчути кожному свою значущість, упевненість у власних ресурсах, здатність усвідомлювати власні переваги своєї професійної діяльності та прояв позитивних емоцій, що невід’ємно впливають на власне “Я” – самооцінювання та саморозуміння.

Підготували короткий огляд тренінгу Л.Б. Коненко, методист, в.о. завідувача відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО,                         та О.Я. Жизномірська, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО.