Навчитись мислити по новому!

Оволодіти методиками з розвитку мислення школярів, ознайомитись із новими досягненнями у сфері психології та педагогіки щодо форм, методів розвитку мислення, вдосконалити уміння аналізувати, синтезувати та узагальнювати інформацію отримали  можливість учителі Бучацького району в ході проведення тренінгу «Інноваційні методи розвитку мислення школярів», який відбувся 07 лютого 2019 року в Підзамочківській ЗОШ І-ІІ ступенів. Тренери заходу Кавецький Віктор Євгенович, завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів привернули увагу присутніх до актуальності теми та завдань даного тренінгу щодо розв’язання значної кількості запитань, які виникають у більшості учителів не лише у процесі викладання, але під час організації освітнього процесу.

У ході проведення діагностичних вправ учителі здійснили аналіз прихованих та проявлених особистісних рис та досягнень, оцінили свої потенційні можливості, виокремили причини, які заважають творчому розвитку, досягненню поставлених завдань. Учасники тренінгу удосконалили уміння ідентифікувати проблеми та здійснювати шляхи їх розв’язання, подавати та презентувати думку у стислому та розгорнутому вигляді, навчились використовувати оптимальні методи інтерактивного навчання для конкретних навчальних ситуацій.

Працівники ОКІППО, використовуючи  різноманітні форми та методи роботи у ході проведення тренінгу, а також  засоби, залучали педагогів до оволодіння прийомами аналізу та інтерпретації одержаної інформації, умінню вибудовувати траєкторію розвитку школяра  з опорою на особливості його інтелекту та творчі здібності.

Учасники  ознайомились з методиками визначення рівня розвитку інтелектуальних здібностей особистості, основу якого  складає конвергентне мислення. З метою розвитку дивергентного мислення, зокрема умінню знаходити різноманітні шляхи вирішення проблемних та нестандартних ситуацій, педагоги оволоділи методом синектичного  брейнштормінгу.

Учителі  визначили шляхи  подальшого самовдосконалення, окреслили напрями діяльності по створенню практичної платформи навчання, яка сприятиме професійному розвитку  відповідно до нових вимог  сучасної системи освіти.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти