Тренінг «Психолого-педагогічні проблеми шкільної математики. Мистецтво аргументації. Техніки постановки запитань»

Тренінг для учителів математики області на тему «Психолого-педагогічні проблеми шкільної математики. Мистецтво аргументації. Техніки постановки запитань» відбувся 4 березня 2019 року в  Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Тренери заходу Кавецький В.Є., завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів організували та провели  інтерактивне заняття для учителів математики з метою ознайомлення та оволодіння педагогами практичним досвідом ведення ефективної дискусії, опанування стратегіями та прийомами, що розвивають уміння влучно використовувати запитання для досягнення педагогічних цілей.

В реальних процесах пошуку істини, у пізнанні світу, у процесі обговорення окремих проблем, прийняття практичних рішень,  в ході дискусії, суперечки або полеміки ми використовуємо аргументи. З цим поняттям добре обізнані учителі математики, адже твердження, з якими вони ознайомлюють учнів  на уроках передбачають  обґрунтування їх істинності. В умовах компетентнісного підходу до навчання поняття аргументації набуває особливого змісту.  Учні, а насамперед учителі, повинні уміти використовувати вагомі аргументи на підтвердження конкретного твердження чи окремого факту, влучно наводити контрприклади, спростовувати хибні ідеї за умови дотримання правил аргументації.

Невід’ємною складовою мистецтва переконання є уміння працювати із запитаннями. У ході проведення заняття тренери не лише привернули увагу учителів до правил аргументації, але й поєднали мистецтво слова із технікою запитань. Педагоги мали можливість ознайомитись із різними видами запитань, які спонукають учнів до пошукової діяльності, активізують способи мислення, стимулюють  цікавість. Вдало, змістовно, інколи дотепно, учасники здійснювали пошуки та представляли способи вирішення окремих проблемних педагогічних ситуацій, наводили аргументи до їх розв’язання.

Віктор Євгенович та Тетяна Георгіївна надали вичерпні відповіді учасникам на численні запитання, які виникли в ході проведення заходу.

Тренери заходу сподіваються, що отримана інформація, методичні поради щодо того, як вести дискусію, подавати складний за змістом навчальний матеріал, здійснювати правильну постановку запитань допоможуть вчителям у практичній діяльності, забезпечать якісно новий підхід до викладання предмету.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти