Тренінг «Компетентнісний потенціал НУШ:ступені свободи та механізм реалізації» для вчителів пілотних шкіл та перших класів.

Європейський фонд освіти (ЄФО) з 2016 р. надає підтримку Міністерству oсвіти і науки України у модернізації навчальних програм та систем підготовки й підвищення кваліфікації вчителів з метою впровадження ключових компетентностей для навчання впродовж життя.

ЄФО здійснювалася підтримка розбудови Компетентнісного потенціалу “Нової української школи”, підвищення кваліфікації експертів, залучених у створення освітнього стандарту НУШ, а також опрацьовувалися підходи до зміни парадигми роботи вчителя в умовах навчального процесу, зорієнтованого на формування ключових компетентностей учнів.

У жовтні  минулого року  відбувся Міжнародний семінар з розвитку ключових компетентностей учнів для майстер-тренерів “Нової української школи”,організований Європейським фондом освіти,  метою якого було допомогти вчителям, тренерам і методистам в здобутті практичних знань та умінь щодо застосування концепції й методів компетентнісного підходу при плануванні програм навчання та викладання, спрямованих на навчальні досягнення учнів. Зокрема йдеться про застосування вчителем методів активного навчання й ознайомлення з особливостями організації на місцевому та шкільному рівні навчального процесу, який сприяв би формуванню ключових компетентностей підприємливості, цифрової та громадянської. У цьому тренінгу взяли участь і представники нашого інституту (ТОКІППО): Коненко Л.Б.,Криховець-Хом’як Л.Я.та Бачинська Н.Я.

12-13 березня в ТОКІППО  в продовження виконання завдань щодо здобуття навиків активного навчання та ефективного застосування вчителями методів ,що сприяли б формуванню ключових компетентностей підприємливості, громадянської та цифрової було проведено тренінг «Компетентнісний потенціал НУШ:ступені свободи  та механізм реалізації» для вчителів пілотних шкіл та перших класів.  Учасники з цікавістю ознайомились з такими європейськими інструментами як «Європейська рамка компетентності підприємливості» (“European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp)”, 2016 р.) та «Європейська рамка цифрової компетентності громадян 2.1» (“The Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.1”, 2017 р.), конструктором  програм, відпрацьовували  різноманітні інтерактивні та діяльнісні  прийоми та методи навчання, вчились застосовувати згадані вище ключові компетенції НУШ.