Обласний семінар «Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках математики в умовах реформування освіти»

Найдосвідченіший педагог ніколи не
повинен зупинятися на досягнутому,
бо якщо немає руху вперед,
то неминуче починається відставання.
В.О.Сухомлинський

В умовах реформування системи освіти в Україні запровадження компетентнісної моделі шкільної математичної освіти, в основі якої лежать діяльнісний та особистісно зорієнтований підходи, стає об’єктивно необхідним. Сутність компетентнісного підходу полягає в тому, щоб сформувати в учнів не тільки систему знань, умінь і навичок, але й сукупність взаємозалежних смислових орієнтацій, досвіду діяльності, необхідних для здійснення  особистісно й соціально значимої продуктивної діяльності стосовно об’єктів реальної дійсності. Тобто, компетентнісний підхід у навчанні передбачає формування вмотивованої компетентної особистості.

11 квітня 2019 року в ТОКІППО відбувся обласний семінар методистів з математики районних(міських) методичних кабінетів, ТКМЦ та об’єднаних територіальних громад (з досвіду роботи методичних установ та педагогічних колективів закладів освіти Заліщицького району).

Учасників обласного семінару привітала О.І. Когут, заступник директора інституту, кандидат філологічних наук, доцент. Ольга Іванівна наголосила на важливості впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес, адже сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях.

Директор Заліщицького РНМК Підгребя Н.М. ознайомила учасників семінару з перспективами розвитку освіти району в умовах реформування освіти. Методист Кулачковський В.В. розглянув питання «Інноваційні методи формування професійної компетентності вчителя математики Нової української школи». Методисти ТОКІППО І.М. Пришляк та Т.Г. Іванюк привернули увагу методистів до основних аспектів формування предметних компетентностей в процесі навчання математики, особливостей проведення державної підсумкової атестації з математики.

Творчі вчителі математики Заліщицького району провели майстер-клас   «У пошуках нових методик»:

  • Компетентнісний підхід у навчанні: «Від теорії до практики».

Колодницька О.Ю., Грушко Н.А., Костинюк О.М., вчителі математики Заліщицької державної гімназії

  • Кожен урок — це творчий пошук. Використання інноваційних технологій для формування предметної математичної компетентності.

Копичинська О.М., вчитель математики

ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч,

Вільховецька Л.М., вчитель математики ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Товсте

  • Тренінг «Компетентнісний підхід до навчання на уроках математики як вимога часу».

Рудка Л.Д., вчитель математики СШ І-ІІІ ст.  ім. О. Маковея м. Заліщики.

Вчителі продемонстрували використання сучасних технологій та методів: «Сторітеллінг», «INSERT», «Кроссенс», «Фішбоун», «Кластер», а також розглянули різні види діяльності з використанням сучасних ІКТ засобів та інтернет-сервісів для вчителя:

  • використання на уроках середовищ динамічної математики, таких як GeoGebra;
  • вивчення геометрії з використанням пакета динамічної геометрії DG;
  • створення 3 D книг;
  • створення та використання на уроках інтерактивних ігор;
  • створення інтерактивних плакатів тощо.

На завершення семінару було проведено тренінг, на якому учасники виконували цікаві завдання, висловлювали свої побажання та наповнювали ними створений великодній кошик.

Пришляк І.М., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів