Обласна Серпнева методична студія для методистів фізичної культури

20 серпня 2019 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулась обласна Серпнева методична студія з теми «Вимоги до уроку фізичної культури як основної форми освітнього процесу у контексті Нової української школи».

Про сучасні підходи та  вимоги до уроку фізичної культури як основної форми освітнього процесу у контексті Нової української школи обговорювали з

учасниками Серпневої студії, методистами РМК, ММК, ОТГ, ТКМЦНОІМ, які відповідають за предмет «Фізична культура».

Методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Галина Єднак ознайомила учасників з науково-методичним забезпеченням предмету «Фізична культура» у 2019-2020 навчальному році, організацією методичної роботи з учителями, з вимогами до оновлених навчальних програм «Рівень стандарту», та «Профільний рівень», критеріями оцінювання навчальних досягнень тощо. Зосередила увагу присутніх на  питаннях впровадження наскрізних змістових ліній,  інноваційних підходів та модернізації змісту уроків фізичної культури, підвищення їхньої емоційності, формуванню ключових компетентностей, максимальної різноманітності форм, методів і засобів навчання в умовах Нової української школи.

Групова взаємодія і активність  учасників воркшопу на тему: «Сучасний урок фізичної культури: традиції та інновації» дали можливість розглянути наступні питання: Як створити сучасне освітнє середовище за вимогами НУШ? Яким має бути  урок фізичної культури для сучасного покоління? Традиційне  та інноваційне навчання та їх особливості. Методисти ділились думками та досвідом вирішення даних питань, бо учитель як був, так і залишається головною особою на будь-якому уроці, а для учнів, урок цікавий тоді, коли він сучасний у найширокому розумінні цього слова. Якщо вчитель змінить якість викладання, то зможе змінити і результат.