Серпневі методичні студії методистів хімії районних (міських) методичних кабінетів, ОТГ області

19 серпня 2019 року  відбулось засідання  Cерпневих методичних студій. В ньому взяли участь 48 методистів хімії районних (міських) методичних кабінетів, ОТГ області.

Тема заходу «Методичний супровід забезпечення якості освіти в умовах впровадження Концепції Нової української школи»

З особливостями викладання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2019 – 2020 навчальному році учасників ознайомила Мартинюк Лідія Олександрівна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО.

Учасники опрацювали методичні рекомендації про викладання хімії, розроблені на основі листа  МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

Навчання хімії надалі спрямовуватиметься на компетентнісний та особистісно орієнтований підхід до навчання, здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності. В контексті положень Концепції «Нова українська школа»  необхідно працювати над формуванням ключових компетентностей і запровадженням наскрізних змістових ліній: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»  «Підприємливість і фінансова грамотність». Наскрізні змістові лінії є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.

Майстер – клас «Інноваційні форми методичної роботи з учителями. Як зробити навчання хімії цікавим» з методистами провела Тарас Наталія Іванівна, методист Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Мартинюк Л.О., методист хімії відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО