Оголошення. 27 вересня 2019 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція “Передові наукові дослідження в Україні”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА МОН УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тернопільська обласна організація

Національної спілки краєзнавців України

Інформаційний лист

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПЕРЕДОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ», яка відбудеться 27 вересня 2019 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Передбачаються наступні напрямки роботи конференції:

Суспільно-гуманітарний напрям:

 1. Історія

 2. Культурологія

 3. Релігієзнавство

 4. Правознавство

 5. Філософія

 6. Соціологія

 7. Філологія

 8. Педагогіка

 9. Психологія

Природничо-математичний напрям:

 1. Математика

 2. Фізика

 3. Інформатика

 4. Хімія

 5. Біологія

 6. Географія

 7. Екологія

 8. Економіка

 9. Медицина

За результатами конференції планується видання збірника тез.

Тези з педагогіки та історії за бажанням автора можемо рекомендувати до друку у фаховому виданні. За детальними умовами оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки пишіть на електронну пошту організаційного комітету і Вам надішлють перелік вимог до статті окремим файлом.

Можлива заочна участь у конференції.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 24 вересня 2019 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): m.martyniv@ippo.edu.te.ua

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 150 грн для часткового покриття витрат на проведення конференції, друк збірника тез і сертифікатів учасників.

Проживання та харчування – за рахунок учасників конференції. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку становить 100 грн за добу, а в номері «люкс» – 180 грн.

Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 35 грн за одну сторінку, з педагогіки – 450 грн (незалежно від обсягу статті).

Оплату організаційного внеску здійснювати на рахунок Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: 31557250147804 ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, ЄДРПОУ 02139788 (оплату можна здійснити через Приват24 або Ощад24. Увага! При оплаті через Інтернет обов’язково необхідно зберегти електронну квитанцію та надіслати на e-mail: m.martyniv@ippo.edu.te.ua).

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику:

Обсяг тез – до 10 тис. знаків до 5-ти сторінок формату А4 (297х210 мм).

Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому лівому куті (від поля) – УДК, у правому куті – П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання (за наявності), посада та місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ, далі – пронумерований список джерел та літератури.

Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.

Посилання на літературу даються у квадратних дужках за алфавітним порядком. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112], [3]. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5. Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез та прізвище автора – латинськими літерами (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора − латинськими літерами за зразком: petrenko_avtor.doc .

Оплату проводити після підтвердження прийняття статті/тез організаторами. Для підтвердження оплати тез доповіді надіслати сканований варіант квитанції (чека) на email: m.martyniv@ippo.edu.te.ua

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах, несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.

Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні, обов’язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до:

Мартинів Марії Андріївни, відповідального секретаря конференції, тел. 0680270311, email: m.martyniv@ippo.edu.te.ua

Магери Тетяни Володимирівни, методиста відділу, email: t.mahera@ippo.edu.te.ua

Сергуніної Тетяни Олександрівни, методиста відділу, email: t.serhunina@ippo.edu.te.ua

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК 94 (477) Петренко П. П.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри

змісту і методик навчальних предметів

Тернопільського обласного

комунального інституту післядипломної

педагогічної освіти

НАЗВА

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь (повні відомості про автора):

ПІБ

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):

Вчений ступінь (за наявності):

Вчене звання (за наявності):

Напрямок:

Назва тез/доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Контактна інформація:

Адреса, на яку надсилати збірник тез конференції:

Форма участі в конференції (очна/заочна).

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти