Організація науково-дослідної роботи в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти

Демократичне суспільство вимагає конкретних змін у системі післядипломної педагогічної освіти, адаптації спеціалістів до сучасних вимог, підвищення якості надання послуг відповідно до потреб ринку праці. Тенденції розвитку освіти України зумовили нагальну необхідність поліпшення якості підготовки та перепідготовки педагогічних працівників, їхнього професійного зростання та конкурентоспроможності.

Яскравим прикладом цього може слугувати діяльність Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. У даному навчальному закладі організація науково-дослідної роботи здійснюється з урахуванням потреб сучасного вчителя, вимог до професійних компетенцій педагогів та науково-дослідної роботи відповідних фахівців. Згідно з чинним законодавством учитель весь час самовдосконалюється і його педагогічний ріст заохочується певними педагогічними званнями і присвоєнням категорій. Крім того, Міністерство освіти і науки акцентує увагу на те, що загалом впродовж 5 років учитель має пройти стажування, тобто не менше як 150 годин підвищення кваліфікації. При цьому він зобов’язаний підвищувати кваліфікацію щорічно, незалежно від того, чи вичерпав 5-річну норму, чи ні – це обов’язкова умова атестації. При таких вимогах ТОКІППО створив усі доступні умови вчителям для процесу вдосконалення й наукового зростання.

Для здобуття довіри та поваги у школярів педагогу потрібно постійно розвиватись і самовдосконалюватись, шукати нові форми та методи викладання. Зокрема, кожний учитель у школі має свою методично-наукову тему дослідження. Також передбачено присвоєння категорій та педагогічних звань, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння». Якщо детально розглянути цю постанову, у ній чітко прописано вимоги до присвоєння звань і однією із них є здійснення науково-методичної і науково-дослідної діяльності та наявність власних методичних розробок, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти. Таким чином, ключовим словом «науково-методичної чи науково-дослідницької діяльності» є «наукова діяльність».

ТОКІППО забезпечує цю «наукову діяльність»: щороку проводить конференції відповідної тематики (очні й заочні). Упродовж 2018 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулось 15 конференцій. Вся інформація висвітлюється на сайті інституту. У рубриці «Наукова робота» є посилання на конференції та електронні варіанти збірників матеріалів. Конференції у ТОКІППО бувають регіональні, всеукраїнські та міжнародні. Їх учасниками стають молоді науковці, студенти, методисти, працівники освіти й учні. Робочими мовами конференцій є українська, німецька, польська, турецька, англійська та інші. Все частіше набувають популярності заочні конференції, інтернет-конференції. Таким чином людина економить час, який витрачала би на дорогу, та фінанси. Позитивним є той факт, що учасник конференції не відривається від роботи. Ще одним плюсом є можливість брати участь у двох конференціях одночасно: в одній із них у заочній формі, а на другій бути офіційно присутнім (очна форма участі). Тобто є нагода побувати і на секційних засіданнях, і відвідати майстер-класи, і одночасно подати тези на конференцію.

Таким чином, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти не лише активно здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освiти в навчальних закладах області, сприяє підвищенню професійності педагогів, а й впроваджує обмін досвідом у різних галузях науки як на регіональному, так і на міжнародному рівнях.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти