Впровадження компетентнісного підходу до навчання математики

З метою ознайомлення та оволодіння педагогами практичним досвідом ведення ефективної дискусії, опанування стратегіями та прийомами, що розвивають уміння влучно використовувати аргументи та запитання для досягнення педагогічних цілей проведено навчання-тренінг для учителів математики області на тему «Психолого-педагогічні проблеми шкільної математики. Мистецтво аргументації. Техніки постановки запитань». В умовах компетентнісного підходу до навчання поняття аргументації набуває особливого змісту. Невід’ємною складовою мистецтва переконання є уміння працювати із запитаннями. Тренери заходу Кавецький В.Є., завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів надали учителям математики можливість дослідити особливості методів навчання, які сприяють активному та ефективному спілкуванню та співпраці, веденню продуктивної дискусії, умінню розв’язувати проблеми. У ході проведення тренінгу використано навчальні матеріали курсу Британської Ради «Ключові уміння 21 століття». Представлені активності сприяли формуванню в учителів навиків розв’язувати нестандартні проблеми, розуміти підтекст (приховану інформацію), враховувати різні точки зору, встановлювати зворотній зв’язок. У ході моделювання навчальної ситуації, що потребувала критичного мислення щодо використання окремих способів доведення теореми Піфагора, поданих у сучасних підручниках, вчителі наводили аргументи доцільності подання даного навчального матеріалу, продукували цікаві ідеї, узагальнювали інформацію та робили змістовні висновки. Учасники тренінгу опанували технікою постановки відкритих запитань, умінню використовувати вагомі аргументи на підтвердження конкретного твердження чи окремого факту, влучно наводити контрприклади, спростовувати хибні ідеї за умови дотримання правил аргументації. Педагоги мали можливість ознайомитись із різними видами запитань, які спонукають учнів до пошукової діяльності, активізують способи мислення, стимулюють цікавість. Вдало, змістовно, інколи дотепно, учасники здійснювали пошуки та представляли способи вирішення окремих проблемних педагогічних ситуацій, наводили аргументи до їх розв’язання.

У ході проведення заняття тренери не лише привернули увагу учителів до правил аргументації, але й поєднали мистецтво слова із технікою запитань.

Віктор Євгенович та Тетяна Георгіївна надали учасникам тренінгу вичерпні відповіді на численні запитання, які виникли в ході проведення заходу.

Тренери заходу сподіваються, що отримана інформація, методичні поради щодо того, як вести дискусію, подавати складний за змістом навчальний матеріал, здійснювати правильну постановку запитань допоможуть вчителям у практичній діяльності, забезпечать якісно новий підхід до викладання предмету та сприятимуть розвитку ключових умінь 21 століття.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти