Ключові уміння 21 століття

Нова українська школа покликана не лише давати знання, але й допомагати учням розвивати ключові життєві уміння, а саме уміння вчитися, критично мислити, розв’язувати проблеми, працювати в команді, спілкуватися, а також навчати способів роботи з інформацією та бути креативним. Тож не випадково 24 січня 2020 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти  першим за новою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників проведено навчальний тренінг «Ключові уміння 21 століття». Учасниками тренінгу стали 28 учителів та методистів предметів природничо-математичного профілю області. Даний навчальний курс розроблений фахівцями Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України. Програмою тренінгу передбачено ознайомити учасників із шістьма ключовими уміннями, визначеними найважливішими для розвитку особистості, готової приймати виклики сучасного глобально-взаємопов’язаного світу, а також отримання практичного досвіду з розвитку ключових умінь та інтеграції ідей програми в освітній процес. Педагоги мали нагоду детально опрацювати модулі «Критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми» , «Креативність та уява», а також взяти участь в активностях, що сприяли розвитку умінь ефективної  співпраці та налагодженню конструктивного діалогу. Не оминули організатори тренінгу проблеми якісного навчання та учіння.

У ході виконання завдань учасники порівняли різні визначення та класифікації ключових умінь; усвідомили  важливість розвитку ключових умінь в освітньому процесі; проаналізували і здійснили оцінку інструментів моніторингу наявного рівня та якості розвитку ключових умінь; визначили стратегії удосконалення розвитку ключових умінь у закладах загальної середньої освіти.

Формат  проведення тренінгу у динамічних групах, із постійною зміною їх складу,  було обрано не випадково. Адже такий підхід, насамперед, реалізує принципи інтерактивної педагогіки, сприяє  аналізу  та розгляду конкретного завдання чи проблеми у деталях; дозволяє оцінити альтернативні точки зору, діаметрально протилежні думки та виробити спільну позицію, щодо її вирішення. З метою розвитку умінь критичної оцінки інформації учасники також переглянули фрагменти навчальних мультиплікаційних та художніх фільмів, розглянули тексти художньої та навчальної літератури.

Неабиякий інтерес в учасників викликала вправа на розвиток креативності та уяви «Газетний челендж». Засобами ефективної співпраці учителі шукали нестандартні шляхи розв’язання поставленого завдання, вміло розподіляли ролі, враховували різні точки зору,  виробляли спільні рішення. Також учасники тренінгу спробували створити портрет креативної особистості. Одержана інформація викликала жваву дискусію серед учителів.

В ході проведення тренінгу  учителі обмінялись  професійним  досвідом, цікавими ідеями, продемонстрували власне бачення і дали оцінку сучасним освітнім нововведенням, оволоділи уміннями конструктивної рефлексії. Учителі-практики з різним стажем професійної діяльності, різного профілю навчання шукали та знаходили розумний компроміс поглядів, підходів, методів навчання та учіння сучасних дітей, визначали ефективні практичні шляхи інтеграції ідей навчальної програми «Ключові уміння 21 століття» в освітній процес, що забезпечить формування здорового освіченого майбутнього покоління з високими моральними цінностями.

На завершення роботи учасники тренінгу отримали сертифікати із зазначеною кількістю навчальних годин та досягнутими результатами навчання.

Провела тренінг «Ключові уміння 21 століття» методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО Іванюк Тетяна Георгіївна.