Про навчальний тренінг «Ключові уміння 21 століття»

Успішність вирішення практичних питань функціонування опорної школи передбачає необхідність розвитку ключових навичок інформаційного і цифро- вого суспільства, зокрема, вміння керівника критично мислити, знаходити нестандартні розв’язання завдань і проблем, здатність до взаємодії й комунікації, сформованість навичок колективної роботи, творчого підходу до вирішення щоденних справ.

Враховуючи ці вимоги часу у ТОКІППО проведено навчальний тренінг «Ключові уміння 21 століття» для керівників опорних закладів області.

Перед учасниками заходу виступив директор інституту Петровський Олександр Миколайович. У своєму виступі  він окреслив загальні тенденції розвитку освіти сьогодення: демократизація освітнього процесу та його індивідуалізація, випереджальний характер освіти, домінування навчання й самоосвіти, креативність, підвищена роль якості освіти.

Кондирєва Майя Миколаївна та Іванюк Тетяна Георгіївна, методисти  інституту, тренери програми «Ключові уміння 21 століття», поінформували учасників заходу про даний навчальний курс розроблений фахівцями Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України.

В процесі роботи керівники опорних закладів детально ознайомилися з навчальними модулями «Креативність та уява»,  «Критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми» та активно працювали у динамічних групах над проблемою розвитку умінь ефективної співпраці та налагодження конструктивного діалогу.

Інтерактивна форма спілкування сприяла обміну професійним досвідом та  цікавими ідеями, виробленню власного бачення та оцінки сучасних освітніх нововведень, оволодінню уміннями конструктивної рефлексії.

На завершення навчального тренінгу організатори заходу закликали керівників здійснити практичні кроки інтеграції ідей навчальної програми «Ключові уміння 21 століття» в освітній процес опорних шкіл області.

Методист Куриш О.С., відповідальна за організацію заходу.