Навчаємось разом: локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду

Сучасна система освіти України перебуває в режимі ключових змін.  У такі періоди логічно виникає необхідність та  потреба знайти раціональні і продуктивні шляхи досягнення прогресу та якісного результату в імплементації нововведень. Надійною підтримкою у розв’язанні цього питання слугує досвід світових держав, які досягли  значних успіхів  у проведенні освітніх реформ.

28 лютого 2020 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти проведено навчальний тренінг «Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду», в ході якого  учителі області ознайомились із фінською національною базовою освітньою програмою та оволоділи підходами до оцінювання навчальних досягнень учнів. Учасники через систему практичних вправ опанували сучасні методи, технології та форми формувального оцінювання  навчальних досягнень, зокрема організації само оцінювання; оцінювання  з боку однолітків та з боку групи, а також дізнались, як оцінювати багатодисциплінарні інтегровані навчальні модулі і ключові наскрізні уміння. У ході виконання практичної роботи «Компетентність учителя з оцінювання» учасники визначали характеристики, пов’язані з власною філософією оцінювання, що дало можливість кожному учителю переглянути та переосмислити мету, цілі, принципи та завдання оцінювання; сприяло  виробленню обґрунтованих висновків у визначенні сильних сторін в оцінюванні результатів навчальної діяльності школярів.  Не менш цікавою та змістовною була дискусія з питань організації і проведення обговорення результатів оцінювання між учнем та вчителем у фінській школі, що є досить незвичним для української. Мотивацією до оволодіння нових підходів організації оцінювання та зміни стандартних підходів слугувала вправа «Практики оцінювання. Що ви робите?», яка забезпечила конструктивний зворотній зв’язок, аналіз і оцінку пропонованих методик. Тренери також звернули увагу на дотримання культури оцінювання і навички учителів з цієї проблеми, ознайомились із етичними правилами оцінювання. У Фінляндії культура оцінювання – це частина шкільної культури, оскільки оцінювання спрямоване на підтримку учнів з метою  їх власного процесу навчання.  Мета оцінювання полягає не в офіційній фіксації успішності учня, а в розвитку і плеканні почуття власної гідності, впевненості в собі, самопізнанні.

Іванюк Тетяна Георгіївна, тренер заходу, особливу увагу звернула на оцінювання учнів з особливими потребами. Учителі побачили альтернативні способи демонстрації навичок учнів, документування оцінювання навчання.

Науково-методичний супровід проведення тренінгу забезпечила Бабовал Надія Ростиславівна, викладач кафедри менеджменту і методології освіти, кандидат економічних наук ТОКІППО.

Тренінг пройшов змістовно та цікаво, у доброзичливій атмосфері творчості та співпраці, яку створили учасники та організатори. Варто зазначити, що учасниками тренінгу були учителі різних навчальних дисциплін, однак об’єднані спільним бажанням – зробити навчання та його оцінювання сучасним, цікавим, якісним та результативним. Сподіваємось, що нова інформація, практичні поради та отримані уміння допоможуть вчителям використовувати різні форми та інструменти оцінювання навчальних досягнень школярів та сприятимуть ефективності та якості навчального процесу.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти