Нові концепції навчання: інноваційні методи розвитку мислення школярів під час вивчення математики

Уміння критично та креативно мислити, розв’язувати нестандартні проблеми, робити обґрунтовані  висновки, генерувати ідеї, приймати відповідальні рішення необхідні кожній людині у повсякденному житті, незалежно від професії, діяльності, інтересів чи потреб. Тому, виховання культури мислення школярів у процесі навчання є першочерговим освітнім завданням.

13 березня 2020 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся навчальний тренінг  «Нові концепції навчання. Інноваційні методи розвитку мислення школярів під час вивчення математики». Тренери-організатори заходу: Кавецький Віктор Євгенович, завідувач кафедри психології, педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів  ознайомили учителів з новими досягненнями психології та педагогіки щодо форм, методів та прийомів розвитку критичного та креативного мислення школярів в єдності з основами математичних знань. Під час виконання  практичних вправ учителі математики оволоділи прийомами нестандартного вирішення проблем, умінням генерувати цікаві та оригінальні ідеї, розв’язувати нестандартні завдання, швидко приймати виважені рішення.

У ході проведення тренінгу, під час виконання завдань, учителі обмінювались власними цікавими ідеями щодо розв’язування конкретних педагогічних ситуацій та навчальних проблем. Дискусії виникали у ході розв’язування окремих математичних задач, як приклад задачі «Справедливість», умовою якої передбачено, що для отримання розв’язку  існує потреба у додаткових запитаннях до її змісту. Учителі мали нагоду побачити важливість коректності формулювання умов математичних задач, постановки запитань до них, оволоділи методикою формування запитань закритого та відкритого типів. Дана вимога набуває особливої актуальності при використанні задач компетентнісного змісту у навчанні математики.

Родзинкою тренінгу стали завдання-руханки із творчим навантаженням, зокрема: зобразити конкретне математичне  поняття таким чином, щоб колеги змогли відгадати його назву; вправи на активізацію уваги та швидкого реагування на зміну виду діяльності. Не менш цікавим для педагогів було завдання практичного змісту на виготовлення виробів з газети, що сприяло конструктивній співпраці, розвитку уяви, врахуванню різних точок зору, прийняттю цікавих та нестандартних рішень.

Активна участь педагогів в різноманітних вправах, які проводили організатори тренінгу, забезпечила опанування сучасними методами та прийомами навчання математики із врахуванням розвитку культури мислення та психологічних особливостей, інтересів та потреб сучасних учнів.

На завершення тренінгу учасники отримали сертифікати.

Організатори тренінгу сподіваються, що отримані знання, методи та прийоми з розвитку мислення школярів під час вивченні математики знайдуть практичне застосування у діяльності учителів області.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти