І секція Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська Хартія вільної людини – ціннісний базис для національної Концепції «Нова українська школа»

І секція Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська Хартія вільної людини – ціннісний базис для національної Концепції «Нова українська школа» (модератори: Світозара Хома, Оксана Мочук, Оксана Сесик, Тетяна Магера) працювала надзвичайно плідно та продуктивно. Адже розглядалися важливі проблеми, що стосуються не лише впровадження цінностей УХВЛ в освітній процес області, а й злободеннихсучасних тенденцій освіти й різнобічних засобів формування компетентностей особистості учня.

Надзвичайно змістовно, актуально й конструктивно в ракурсі тематики конференції виступили з доповідями:

 • «Методичне забезпечення реалізації ідей Української Хартії вільної людини» Хома Світозара Олегівна, в. о. завідувача центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.
 • «УХВЛ – один із дієвих засобів реалізації гуманістичної освітньої тенденції, орієнтації на різнобічний розвиток особистості, ствердження первинності духовних і моральних цінностей» Сесик Оксана Олегівна, методист центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.
 • «Професійна траєкторія сучасного педагога: психолого-педагогічні погляди» Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.
 • «Україна відбудеться, якщо ми будемо українцями» Маркусь Василь Іванович, методист Козівського районного методичного кабінету, учитель історії Козівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1, м. Козова.
 • «Виховання у молодого поління цінностей Української Хартії вільної людини» Опалюх Інна Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Пробіжнянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, с. Пробіжна Чортківського району.
 • «Особливості формування та розвитку життєвої компетентності учнів засобами змістового наповнення предметів технологічного компоненту освітньої галузі «Технології» в контексті ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної людини» Колодійчук Олег Ярославович, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри змісту та методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.
 • «Виховання свідомого громадянина держави через впровадження в освітній процес закладу позашкільної освіти Української Хартії вільної людини»Поточняк Ольга Євгенівна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу Підволочиської селищної ради Тернопільської області «Центр дитячої та юнацької творчості».
 • «Модернізація змісту освіти та Української Хартії вільної людини: теоретичний аспект» Зазуля Оксана Романівна, заступник директора з виховної роботи Трибухівської ЗОШ І–ІІІ ступенів, с. Трибухівці Тернопільської області.
 • «Потенціал Української Хартії вільної людини у контексті викликів даностей існування в новій соціокультурній реальності» Кавецький Віктор Євгенович,кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.
 • «Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба» Бабовал Надія Ростиславівна, кандидат економічних наук, викладач кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.
 • «Аксіологія виховання і смисложиттєва рефлексія громадянської освіти в контексті завдань Нової української школи» Кучер Людмила Андріївна, методист лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.
 • «Сучасні тенденції розвитку учнівського самоврядування: організація роботи на основі впровадження Української Хартії вільної людини» (з досвіду роботи Кременецького районного учнівського парламенту)Ленчук Людмила Степанівна,методист із виховної роботи Кременецького районного методичного кабінету, м. Кременець Тернопільської області.
 • «Формування в учнів навичок критичного сприйняття інформації у Новій українській школі» Мочук Оксана Богданівна, методист центру інформаційно-комунікативних технологій і дистанційної освіти Тернопільського 7 обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.

Доповідачі й учасники даної секції мали нагоду не лише висловити свої міркування з проблем, які розглядалися, а й поставити запитання у чаті та отримати на них відповіді впродовж роботи конференції.

 

 

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти