Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, що приурочена пам’яті Ігоря Ґерети

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ

СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, що приурочена пам’яті Ігоря Ґерети.

Четверті Ґеретівські читання

Конференція відбудеться 10 червня 2020 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська та інші мови.

Передбачаються наступні напрямки роботи конференції:

Суспільно-гуманітарний напрям:

 1. Історичні науки
 2. Філологічні науки
 3. Філософські науки та релігієзнавство
 4. Педагогічні науки
 5. Психологічні науки
 6. Культурологія, пам’яткознавство, краєзнавство

Природничо-математичний напрям:

 1. Астрономія та фізика
 2. Математика
 3. Хімія та біологія
 4. Географія та екологія
 5. Медицина та лікарська справа
 6. Інформатика та інформаційні технології

За результатами конференції планується видання збірника тез. Учасник конференції отримує сертифікат на 6 годин.

Окремо можлива подача статей учасників конференції до фахового видання з відповідної тематики. Прохання попередньо повідомити про це.

До участі запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, керівники закладів освіти, аспіранти, магістранти, студенти, краєзнавці.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 05 червня 2020 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): m.martyniv@ippo.edu.te.ua

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 200 грн – для часткового покриття витрат на проведення конференції та випуск збірника тез, друк сертифікатів, розсилку матеріалів поштою (для учасників конференції). За попередньою заявкою можливе поселення в гуртожитку готельного типу. Вартість проживання становить від 100 грн за добу.

Оплату організаційного внеску здійснювати на рахунок Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з позначкою «На конференцію»: UA278201720314241001201047804 ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 820172, ЄДРПОУ 02139788 (оплату можна здійснити через Приват24 або Ощад24. Увага! При оплаті через Інтернет обов’язково необхідно відсканувати квитанцію та надіслати на e-mail: m.martyniv@ippo.edu.te.ua).

УВАГА! Учасникам конференції обов’язково висилаються: електронний варіант програми, сертифікату та збірника матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику: Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А 4 (297х210 мм). Послідовність розміщення елементів тез доповіді та статті: у верхньому лівому куті (від поля) – УДК, у правому куті – П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання (за наявності), посада та місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА. З нового рядка – основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ, далі – пронумерований список джерел та літератури за алфавітним порядком. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки не нумеруються. Якщо необхідно, використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире. Посилання на літературу даються у квадратних дужках за алфавітним порядком. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112], [3].

Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5. Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.

УВАГА! Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту, точність викладених фактів, цитат

 • посилань відповідає автор. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.
 • питань оформлення та подання матеріалів звертатися до:

Мартинів Марії Андріївни, відповідального секретаря конференції,

тел. 0680270311, e-mail: m.martyniv@ippo.edu.te.ua

Магери Тетяни Володимирівни, методиста відділу, e-mail: t.mahera@ippo.edu.te.ua

Сергуніної Тетяни Олександрівни, методиста відділу, e-mail: t.serhunina@ippo.edu.te.ua

Зразок оформлення тез доповіді

УДК 94 (477)

Петренко П. П.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри

змісту і методик навчальних предметів

Тернопільського обласного комунального інституту

післядипломної педагогічної освіти

НАЗВА

Анотація. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь (повні відомості про автора)

ПІБ

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):

Вчений ступінь (за наявності):

Вчене звання (за наявності):

Напрямок:

Назва тез / доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Поштова адреса:

Форма участі в конференції (очна/заочна).

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти