Методичні рекомендації Тернопільського ОКІППО щодо оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України ,,Про повну загальну середню освіту», враховуючи автономію закладу освіти,  питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми та навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.

Оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, буде здійснюватись після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень   з врахуванням положень нормативно-правових документів:

У листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-173 від 23.03.20  «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»  надано роз’яснення вчителям щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину:

−    відтермінувати завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, до нормалізації епідеміологічної ситуації;

−    виставлення оцінок та зазначення тем здійснювати відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби;

−    у класному журналі із зазначенням певної дати фіксувати лише навчальні заняття, що були фактично проведені за безпосередньої участі здобувачів освіти;

−    у класному журналі на відповідній сторінці навчального предмета зазначати тематику навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи: дистанційні онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо, якщо виконання освітніх програм здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання (за рішенням закладу освіти);

−    оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання здійснювати у зручний для вчителя спосіб, а в подальшому оцінки занести до відповідних сторінок класного журналу. Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, варто відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної ситуації.

Разом з тим, Міністерство освіти і науки України у короткому відео  (https://www.facebook.com/UAMON/videos/225311708914120/) та порад, як заповнювати  журнал після карантину (https://www.facebook.com/UAMON/videos/255668109171637/), надало більш детальне роз’яснення щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину:

−    журнали можна буде заповнити після завершення карантину і за індивідуальним графіком закладу освіти;

−    дати та зміст уроків потрібно записувати у класні журнали відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом;

−    під час заповнення журналу можна використовувати нотатки й замітки із власних записів та електронних журналів, які були зроблені вчителем у довільній формі під час карантину;

−    на підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставити тематичні оцінки;

−    семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного оцінювання;

−    річне оцінювання проводиться за результатами семестрових оцінок;

−    журнал обліку замін уроків не заповнюється.

Виходячи із вищесказаного, рекомендуємо при заповненні класних журналів звернути увагу на такі аспекти:

  • Записи у класних журналах вести чітко і акуратно.
  • Аналізуючи записи у класному журналі робиться висновок про виконання навчальних програм.
  • Рекомендуємо записи в класних журналах зробити відповідно до розкладу навчальних занять та календарно-тематичного планування.
  • Поточні досягнення учнів переносяться у журнал відповідно до нотаток учителя, які були зроблені в процесі навчання із використанням технологій дистанційного навчання.
  • Оцінку за зошит за березень-травень 2020 р. з предметів, де їх перевірка оплачується, рекомендуємо виставити на підставі робіт та поточних вправ, які учень виконував та надсилав учителеві для перевірки й оцінювання.
  • Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.
  • В 4 та 9 класах на сторінках навчальних предметів, з яких мала бути проведена ДПА, після річної оцінки проставляється колонка ДПА та записи звільнений/звільнена. Аналогічний запис робиться у відповідних документах про освіту.
  • З усіх питань, пов’язаних з оформленням шкільної документації, приймається рішення педагогічної ради.

Звертаємо увагу, що учителі, які працюють за старими Типовими освітніми програми для 3-4-х класів, для записів у журналі користуються наказом Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», який ще не втратив чинності.

Учителі, які працюють у Новій українській школі, та вчителі пілотних класів для записів у журналі користуються також наказами Міністерства освіти і науки України № 362 від 07.12.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» та № 21 від 09.01.2020 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 1362 від 07.12.2018».

Що стосується фіксації досягнень учнів, то вона здійснюється відповідно до записів чи нотаток учителя, які були зроблені в процесі дистанційного навчання із використанням технологій дистанційного навчання.

У 3–4-х класах бали переносяться в журнал із електронних журналів та власних записів вчителя початкових класів.

Рекомендуєтся виставляти тематичні оцінки на підставі контрольних робіт. Оскільки педагоги проводили контрольні роботи у формі тестувань, діагностичних робіт, відповідно цей вид контролю фіксується у журналі.

Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи (1, 2 класи та 3 пілотні класи) здійснюється вербально, тому бали в журнал не ставляться.

Підсумкове оцінювання здійснюється з урахуванням результатів оцінювання в першому семестрі, січні та до 12 березні 2020 року та результатів навчання з використанням дистанційних технологій у період карантину. Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється в класах НУШ з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується у свідоцтві досягнень.

 

У 1 класі домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі. У 2 класі домашнє завдання є необов’язковим але в відповідній графі  можуть зазначатися творчі, пошуково-дослідницькі завдання тощо.

У 3–4 класах домашні завдання обов’язково фіксуються у класному журналі. У відповідній графі стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) та/або спосіб виконання завдання (вивчити напам’ять, повторити, розв’язати тощо). Допускається запис домашнього завдання (назва тексту тощо) мовою навчального предмета (іноземною, національної меншини).

На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі.

Річна оцінка виставляється з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри та відображається в журналі.

З урахуванням специфіки навчальних предметів «Українська мова» і «Українська література» звертаємо увагу, що види домашніх завдань і форми їх запису залежать від специфіки організації навчання кожним учителем, наприклад: сформулювати три запитання за змістом параграфа, виконати вправу №…; прочитати оповідання і скласти план до нього; дати письмову відповідь на запитання «…»; переглянути відеоурок тощо.

Оцінки, які отримали учні за навчальні та контрольні роботи, а також за зошити і вірші, виставити у відповідній колонці і на відповідній сторінці журналу. Кількість видів контролю повинна відповідати мінімальній кількості видів контролю, про які йшлося у лисі МОН України  від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 5-9 класах

  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
Усього годин 122 122 88 70 70
Години з РМ 24 23 22 16 19
    ІІ   ІІ   ІІ   ІІ   ІІ
Фронтальні види контрольних робіт
Перевірка мовної теми   4   4   3   2   2
Письмо: переказ   1   1   1   1   1
               твір     1   1   1   1
Правопис:

диктант

  1   1   1   1   1
Індивідуальні види контрольних робіт
Говоріння:

  діалог

         
 усний переказ          
 усний твір   1   1   1   1   1
 читання вголос   1   1   1   1   1
                     

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах

Рівень Рівень стандарту Філологічний рівень
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми   2   3
Письмо:

есе

   

3

   

1

переказ     1
твір     1
Індивідуальні види контрольних робіт
Говоріння:

  діалог

   

   

усний переказ    
уний твір   1   1

Нагадуємо, що оцінки за перевірку мовної теми (тестові завдання, диктант), письмовий переказ та твір, усний твір і читання вголос (для 5 – 9 класів) необхідно вважати поточними оцінками. Контроль індивідуальних видів діяльності учнів (усного твору і читання вголос) треба здійснювати шляхом накопичення оцінок за індивідуальні завдання.

Семестровий контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності з іноземних мов провести згідно з графіком, який затверджений в закладі освіти та зробити відповідний запис у журналі: «Контроль читання», «Контроль письма», «Контроль аудіювання», «Контроль усного мовлення», записати дату проведення роботи.

Підсумкове оцінювання з іноземних мов учнів у 1-2-х та 3-х пілотних класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень; у журналах робиться запис про зміст проведених уроків.

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється у класний журнал наприкінці кожного місяця у колонку без зазначення дати та з надписом «зошит». Звертаємо увагу на дотриманні цієї вимоги в умовах дистанційного навчання, зумовленого карантинними обмеженнями, оскільки   перевірка  письмових робіт  з математики підлягає оплаті,  що зазначено у п.37 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102, із змінами внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України
від 17 лютого 1999 року № 41.

Під час виставлення тематичної оцінки результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Ця норма визначена листом МОН України від 14.06.2019 року №1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році». З огляду на те, що у період дистанційного навчання опитування учнів з математики, перевірка засвоєння теоретичного матеріалу та виконання практичних вправ здійснюються більшою мірою у письмовій формі, рекомендуємо врахувати оцінку за ведення зошита під час виставлення семестрової оцінки. Оцінювання робочого зошита учня формується із врахування оцінок за всі види письмових робіт, виконаних у зошиті, включає якість виконаної роботи, її обсяг, правильність та повноту розв’язання.

При проведенні семестрового та річного оцінювання з математики (рівень стандарту) в 10 та 11 класах закладів загальної середньої освіти області  рекомендуємо дотримуватись листа Міністерства освіти і науки України  від 30.09.2016 року № 1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11 класах загальноосвітніх навальних закладів». Семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) за правилами округлення до цілого числа. Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку. Семестрова оцінка з математики може підлягати корегуванню. Коригована семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. Виставляється коригована семестрова оцінка з математики у класному журналі на сторінці алгебри та початків аналізу без зазначення дати в колонку з надписом скоригована  поруч із колонкою  І семестр. Математика або ІІ семестр. Математика.

Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика».

Тематична оцінка з хімії виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модуля) з урахуванням поточних оцінок, результатів виконання різних видів робіт (практичних, самостійних, контрольних, творчих) та навчальної активності учнів протягом семестру, враховуючи докарантинний час і карантин.

Тематична оцінка виставляється в класному журналі  в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати. Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік повинна бути така: 52 години – 5 тематичних; 70 годин – 6 тематичних; 140 годин – 8 тематичних.

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Якщо учень пропустив контрольну чи практичну  роботу і не оформив її, то оцінювання здійснюється на основі інших оцінок. Відпрацювання  пропущених учнем практичних і контрольних робіт необов’язкове.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з написом ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з написом Скоригована поруч із колонкою ІІ семестр. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не ставиться.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через 3 дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

У зв’язку з переведенням освітнього процесу  в умови дистанційного навчання, а також враховуючи специфіку предмету «Фізична культура» рекомендуємо:

  1. Внести зміни у календарно-тематичне планування щодо зменшення обсягу уроків, які виносились для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів, на користь уроків з розвитку фізичних якостей учнів, техніки виконання вправ, ознайомлення з історією розвитку видів спорту тощо.
  2. Відведені уроки для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів під час дистанційного навчання, замінити на оцінювання теоретико-методичних знань у формі тестових завдань, тим самим здійснити тематичне оцінювання за вже вивчені модулі (спортивні ігри) та які передбачені до вивчення календарно-тематичним плануванням (легка атлетика). У графі «Зміст уроку» записуємо: «Оцінювання теоретико-методичних знань у формі тестових завдань» з подальшим виставленням оцінок у журнал.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту.

У графі «Завдання додому» стисло записати його зміст і дозування навантаження із врахуванням віку та статі школяра.

До прикладу:

Виконати: комплекс  загально-розвивальних вправ для постави; присідання на двох ногах: хл. 2х15р; дівч. 2х10р.; піднімання тулуба в сід: хл.45 сек.

дівч. 30 сек.; вправи на  розвиток координації рухів тощо;

Закріпити: техніку виконання стрибка в довжину з місця; техніку ведення м’яча різними способами тощо.

Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної медичної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано).

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а).

Ведення класного журналу здійснюється  учителем який  несе особисту відповідальність стан та достовірність записів.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти