Онлайн нарада-конференція учителів математики, які викладають в 11 класах та учителів-екзаменаторів

20 травня 2020 року  відбулась нарада-конференція в онлайн режимі для учителів математики, які викладають в 11 класах та учителів-екзаменаторів з теми «Особливості завершення 2019-2020 навчального року в 11-их класах. Проведення ДПА/ЗНО з математики». Робота наради була сплановано у трьох змістових частинах: інформаційній, психолого-педагогічній та навчально-методичній. Організатори заходу  не лише ознайомили учасників з актуальною інформацією та рекомендаціями  щодо успішного складання ДПА/ЗНО з математики випускниками закладів загальної середньої освіти, але й презентували  шляхи  організації діяльності для ефективного перебігу процесу та досягнення вагомих результатів. Відкрив захід Ю. Ч. Шайнюк, заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ТОКІППО. Юрій Чеславович  проінформував учасників про особливості проведення ЗНО-2020 з математики в області, звернув увагу на проблеми, які виникають в учасників ЗНО та порекомендував шляхи їх вирішення. Учителі отримали вичерпну та змістовну інформацію з питань організації та проведення ЗНО у 2020 році, зважаючи на виклики, зумовлені карантинними обмеженнями, а також ознайомились із перспективами незалежного оцінювання з математики.

Успішне проходження ДПА/ЗНО залежить не лише від предметної готовності учнів, але значною мірою від психолого-педагогічної. В непростих умовах сьогодення, без належної кваліфікованої психологічної допомоги більшості учасникам ЗНО обійтись буде складно. На вимогу часу та  з метою комплексної підготовки випускників закладів загальної середньої освіти до складання ЗНО з математики учасникам заходу підготовлено інформацію «Забезпечення психолого-педагогічного супроводу складання ДПА/ЗНО з математики у 2020 році в умовах дистанційного навчання», яку представив В. Є. Кавецький, завідувач кафедри психології, педагогіки та інклюзивної освіти ТОКІППО. Віктор Євгенович зазначив ключові чинники, які можуть завадити успішному складанню іспиту та надав ефективні поради щодо їх уникнення. Науковець порекомендував правила та окремі алгоритми, дотримання  яких забезпечить кожному учаснику створити психологічно комфортне середовище, сприятиме ситуації успіху.

Методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО Т. Г. Іванюк зупинилась на питаннях організованого завершення 2019-2020 навчального року та проведення підсумкового оцінювання, зокрема для випускників закладів загальної середньої освіти, та звернула увагу на  окремі моменти підготовки учнів до виконання завдань ЗНО з математики. Тетяна Георгіївна здійснила аналіз завдань та  результатів незалежного тестування з математики за попередні  роки  з метою підготовки учнів та уникнення можливих помилок під час складання цьогорічного ЗНО, розглянула типові запитання, які виникають під час перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт.

Учасники наради-конференції мали нагоду ознайомитись із успішними стратегіями складання ЗНО, які можна застосувати не лише учням умотивованим до складання іспиту, але й випускникам, які  мають проблеми у вивченні предмету та складатимуть ДПА як обов’язковий предмет за вибором. Тетяна Георгіївна  звернула увагу на особливі моменти підготовки учнів до виконання завдань ЗНО з математики, зокрема у плані заповнення бланків відповідей, оформленні третьої частини сертифікаційної роботи, рисунків до задач, обґрунтуванні розв’язків. Не оминули увагою організатори заходу питання дистанційної підготовки школярів до складання ЗНО, що є нагальним на часі. Учителі отримали змістовні відповіді на численні запитання, які стосувались підсумкового оцінювання школярів, проходження ДПА/ЗНО та завершення навчального року. Не зважаючи на те, що захід відбувався онлайн, учителі мали чудову нагоду змістовно поспілкуватись з важливих питань, отримати фахову, грунтовну та різнопланову інформацію.

Організаційно-технічний супровід проведення заходу забезпечила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО Оксана Богданівна Мочук.

Інформаційні та навчально-методичні матеріали наради-конференції розміщено у віртуальному кабінеті «Педагогічна майстерня математики» за покликанням http://ivanukmath.blogspot.com/.

В ході роботи наради-конференції учасниками окреслено ряд першочергових завдань та вироблено рекомендації:

  • під час проведення підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів ЗЗСО області, організованого завершення 2019-2020 навчального року керуватись нормативними документами МОН України, методичними рекомендаціями ТОКІППО;
  • вжити заходів щодо виконання навчальних програм з математики в повному обсязі, забезпечити надолуження вивчення навчального матеріалу учнями, які мали об’єктивні причини та не виходили на зв’язок під час дистанційного навчання;
  • забезпечити умови для якісної підготовки випускників до складання ДПА/ЗНО з математики, а саме: організувати проведення консультацій (за умови продовження карантинних обмежень у режимі онлайн); налагодити ефективний зворотній зв’язок для надання своєчасної допомоги в ході систематизації та узагальнення вивченого навчального матеріалу та усунення можливих помилок;
  • передбачити на початку нового навчального року повторення, узагальнення та систематизацію навчального матеріалу, вивченого у період дистанційного навчання для учнів базової та профільної школи;
  • звернути увагу на дотримання вимог, щодо оформлення шкільної документації, зокрема класних журналів.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти