Міжнародна науково-практична конференція “БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРИРОДНИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА”

Суспільство та природа тісно пов’язані між собою. Наша практика  налічує безліч різних видів, як наземних так і морських. Людина своєю діяльністю дуже серйозно порушила стан довкілля, тим самим зменшила територію певних природних екосистем, які є середовищем існування більшості видів нашої планети, зокрема України, і це є досить глобальною екологічною проблемою. Міжнародна науково-практична конференція Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища”, яка організована ТОКІППО (Олександр Петровський, Ігор Вітенко, Володимир Черняк), покликана розширити знання і світогляд     людини, охорони природних екосистем, ланшафтного дизайну, озеленення населених місць та інше. Розпочалася конференція 04 червня в ТОКІППО в онлайн-форматі за допомогою програми Meet (пленарне засідання). Продовження 9 секційних занять відбулося 05 червня на базі ТОКІППО.

Учасники Конференції висловлювали стурбованість тим, що на сьогодні Україна і світ знаходиться перед обличчям серйозних екологічних загроз, в тому числі біорізноманіттю. Головні загрози біорізноманіттю пов’язані сьогодні з діяльністю людини. Вони полягають у знищенні природних середовищ існування тварин і місць зростання рослин, їх фрагментації, забрудненні (промисловому, сільськогосподарському, транспортному, комунальному та ін.), наслідках воєнних дій, неконтрольованого будівництв, у глобальні зміні клімату, поширенні інвазійних видів, хвороб, шкідників та вірусних інфекцій.

Враховуючи, що число заінтересованих сторін (спеціалістів, установ і організацій), які здійснюють наукову та науково-методичну роботу з проблем збереження та збагачення біорізноманіття, культурної спадщини садово-паркових об’єктів, теоретичних та прикладних аспектів у сфері охорони природи зменшується, а державне фінансування на організацію та виконання наукових робіт скорочується, то необхідно об’єднувати зусилля країн, державних та неурядових організацій до вивчення, моніторингу та спільних дій для збереження біорізноманіття.

Конференція вказує на необхідність особливого ставлення до збереження і сталого використання лісових генетичних біологічних ресурсів, особливо в Карпатському регіоні.

Учасники Конференції вказували на необхідність комплексних досліджень проблем біорізноманіттям із залученням спеціалістів, і в т.ч. із інших країн, провідних наукових установ країн Європейського Союзу.

Конференція схвалює позитивний досвід з відзначенням постатей ботанічної та екологічної науки.

На конференцію було подано заявки від 170 учасників з 16 областей України та м.Києва, а також зарубіжних країн: (Молдови, Литви, Німеччини, Польщі), які представляли 25 закладів вищої освіти, 8 Національних природних парків, 2 Ботанічних садів, 43 установ, організацій та навчальних закладів.

У конференції прийняли участь 24 доктори наук, професори, 3 академіки, 55 кандидати наук: 26 біологічних, 9 сільсько-господарських, 10 педагогічних, 5 технічних, 5 інших наук. А також 42 учасники: 8 педагогів, 10 методистів та 12 асистентів, 12 учнів, студентів, магістрів.

Співорганізаторами конференції окрім ТОКІППО, виступили Міністерство освіти і науки України, VĪTAUTA DIŽĀ UNIVERSITĀTE (Литва), Міжнародна асоціація охоронців річки Дністер «Eco-Tiras» (Кишинів, Республіка Молдова), Eberswalde University for Sustainable Development (Німеччина), Опольський університет (Польща), Вінницький національний аграрний університет, Білоцерківський національний аграрний університет, Кременецький ботанічний сад, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Хмельницький національний університет, Інститут екології Карпат НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний авіаційний університет, Національний лісотехнічний університет України, Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського МОЗ України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Матеріали доповідей опубліковано у збірнику «Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища». Електронний варіант збірника та програми можна завантажити з репозитарію ТОКІППО за посиланнями:

збірник http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5646, програма http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5647, резолюція http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5653

Заслухавши і обговоривши доповіді, учасники конференції рекомендують:

  1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями та рекомендаціями щодо ефективної реалізації директив ЄС з питань охорони та збереження природних оселищ природної флори і фауни європейського значення, формування Смарагдової мережі, створення об’єктів природно-заповідного фонду спеціального призначення, які мають особливу цінність для виконання завдань, передбачених Угодою про асоціацію України і ЄС, щодо створення Державного агентства з питань збереження біорізноманіття, заповідної справи.
  2. Звернено увагу обласних державних адміністрацій на необхідність збільшення площі природно-заповідного фонду до індикативних показників, визначених Стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року:
  • Надати ботанічному заказнику місцевого значення “Кемпа” (Бродівський район, Львівська область), фактично єдиного в Європі місця зростання орхідеї Spiranthes amena (M.Bieb.) статусу загальнодержавного значення;
  • Організувати національний природний парк «Бережанське Опілля» у межах Тернопільської області.
  1. Всім установам, організаціям удосконалювати наукову та науково-практичну роботу з актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з використанням природозберігаючих технологій в закладах освіти в умовах сучасних освітніх змін та широке екологічне інформування серед усіх верств населення.
  1. Відзначити роль обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України в активізації відповідної просвітницької роботи серед керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та фахової передвищої освіти, голів громад (ОТГ) з даної теми, та дотримання принципів освіти для сталого розвитку та завданнями Цілей Розвитку Тисячоліття, стороною яких є Україна.

Учасники Конференції доручають Оргкомітету підготувати від їх імені звернення до :

  1. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
  1. Міністерства освіти і науки України;
  2. Мінприроди України і науки України;
  1. РНБО України

4.1.Щодо питання про збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, як складову національної безпеки держави.

Учасники Конференції висловлюють особливу подяку адміністрації Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти за підготовку та організацію Конференції, вважають її актуальною та практично значимою, проведеною на високому науковому рівні.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти