Онлайн – засідання творчої лабораторії учителів математики області

Пріоритетне завдання сучасного закладу загальної середньої освіти полягає в тому, щоб учні досягли високого рівня розвитку предметних та ключових компетентностей. Набуття учнями системи математичних знань та умінь є однією з найважливіших складових життєвих компетентностей та перспектива успішного майбутнього.

11 червня 2020 року в  ТОКІППО проведено онлайн-засідання творчої лабораторії учителів математики області з теми  «Реалізація компетентнісного підходу до навчання математики».  Мета засідання полягала у плануванні роботи щодо створення ефективних механізмів навчання математики в закладах загальної середньої освіти області на засадах компетентнісного підходу.  Учасники лабораторії обговорили ряд запланованих питань, що стосувались підвищення якості навчання із використанням інтегративних підходів, упровадження історизмів на уроках математики, особливостей використання компетентнісних завдань у навчанні математики як інструмента, який забезпечує формування та здійснює перевірку сформованості предметних та ключових компетентностей особистості.

З шляхами ефективного використання історичного матеріалу у процесі вивчення математики поділилась з учасниками лабораторії методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО Пришляк Ірина Михайлівна. Зокрема, Ірина Михайлівна привернула увагу до постатей українських математиків та їх вкладу у розвиток світової математичної науки, що має ціннісний аспект у вихованні національно-патріотичних рис сучасного школяра.

Іванюк Тетяна Георгіївна, методист ТОКІППО, представила учасникам сучасні методи та прийоми навчання математики з орієнтацією на компетентнісно-діяльнісний підхід. Методист розглянула проблему сутності компетентнісно зорієнтованих завдань, розкрила  логіку їх побудови  як засобу формування предметної та ключових компетентностей школярів. З-поміж іншого, охарактеризувала  проблеми, які виникають у вчителів у процесі конструювання компетентнісних завдань та окреслила можливі шляхи їх розв’язання. Тетяна Георгіївна ознайомила учителів із ключовими характеристиками компетентнісних завдань, їх  структурою, класифікацією та функціями, навела приклади їх укладання в залежності від рівня математичної підготовки учнів.

У практичній частині заходу учасники розглянули завдання компетентнісного змісту, які пропонувались учням під час складання ЗНО з математики у минулі роки та в ході проведення міжнародного дослідження PISA.

 

Учителі обговорили та проаналізували  характерні помилки, яких припускаються школярі під час роботи над компетентнісними завданнями, виробили рекомендації щодо розв’язання даної проблеми.

Під час проведення «круглого столу» учасники  мали нагоду ознайомитися з практичним досвідом колег з даного питання, їх методичними напрацюваннями, поставити запитання та отримати вичерпні відповіді, а найголовніше –  збагатитися  цікавими та корисними ідеями педагогічної техніки, практичними методами викладання.

Творчі учителі математики підготували методичні рекомендації та спланували ряд першочергових заходів на наступний 2020-2021 навчальний рік з орієнтацією на компетентнісний підхід до викладання математики.

Серед першочергових завдань шкільної математичної освіти області творчі учителі чітко визначили, як керівництво до практичних дій, цілі формування математичної грамотності, досягнення яких буде ініціювати нові навчальні стратегії, що, на їх думку, зможуть:

  • навчити школярів цінувати математику як науку і як навчальний предмет;
  • виховати в учнів впевненість у власних математичних силах;
  • сформувати вміння розв’язувати математичні задачі компетентнісного змісту і життєві проблеми, що вирішуються засобами математичного моделювання;
  • розвинути комунікативні математичні вміння;
  • навчити школярів розмірковувати.

Матеріали засідання творчої лабораторії учителів математики області розміщено у віртуальному методичному кабінеті «Педагогічна майстерня математики» за покликанням http://ivanukmath.blogspot.com/.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти