Вебінар «Академічна доброчесність у школі»

Академічна доброчесність базується на духовних засадах, етичних та моральних принципах, які лежать в основі освітньої діяльності. Саме доброчесність є мірилом внутрішньої культури людини. Сучасність вимагає від кожного напруженої праці, повної віддачі та безперервного розвитку для того, щоб бути готовим застосовувати свої інтелектуальні здібності та наполегливість для досягнення успіху.

26 червня 2020 року, відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО, на платформі сервісу Google Meet відбувся вебінар «Академічна доброчесність у школі» для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Мета заходу полягала в ознайомленні педагогічних працівників із поняттям та принципами академічної доброчесності, вимогами законодавства у сфері академічної доброчесності до здобувачів освіти, основними видами порушення академічної доброчесності, їх наслідками та видами академічної відповідальності.

Бабовал Надія Ростиславівна, викладач кафедри  менеджменту і методології освіти ТОКІППО, кандидат економічних наук  (модератор заходу) висвітлила теми: «Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба» та «Виховуємо академічну доброчесність в школі: методичні рекомендації для педагогів», а також підсумувала очікуваний результат, використовуючи універсальну онлайн-дошку Padlet.

Петровський Олександр Миколайович, директор Тернопільського ОКІППО, кандидат історичних наук, доцент, представив учасникам заходу тему виступу «Реалізація політики академічної доброчесності як обов’язкова складова управлінських процесів закладу освіти.

Брик Роман Степанович, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського ОКІППО,  кандидат педагогічних  наук, виступив з темою доповіді «Академічна доброчесність як важлива складова забезпечення якості освіти».

На вебінарі обговорювалися ключові аспекти забезпечення академічної доброчесності у школі, а саме: основні законодавчі аспекти поняття «академічна доброчесність»; педагогічна діяльність та академічна доброчесність; реалізація політик закладу освіти щодо академічної доброчесності; навчання здобувачів освіти принципам академічної доброчесності; ресурсна підтримка та корисні методичні матеріали для використання в школі.

Щиро дякуємо  учасникам вебінару за спільну роботу. До нових зустрічей.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти