Онлайн-заняття школи професійного становлення молодого учителя математики «Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду. Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики»

Оцінка – це найгостріший інструмент,
використання якого потребує
величезного вміння і культури.

В. Сухомлинський

 

Поступальне вдосконалення загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування предметних і ключовихкомпетентностей.У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

12 жовтня 2020 року в Тернопільському ОКІППО, відповідно до плану роботи, на базі електронного сервісу GoogleMeet відбулосяонлайн-заняття школи професійного становлення молодого учителя математики «Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду. Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики».

У роботі заняття взяли участь учителі математики області, стаж роботи яких 1 – 5 років.

Захід організовано та проведено методистами та науковцями Тернопільського ОКІППО.

Доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат психологічних наукЖизномірська О.Я. ознайомила педагогів із психолого-педагогічними вимогами до перевірки та оцінки навчальних досягнень школярів. За її словами,навчальний процес має будуватисятаким чином, щоб в класі було створено психологічний комфорт, затишок. Вчитель має враховувати особливості розвитку сприйняття, індивідуальний підхід до дітей, висловлювати конструктивні зауваження, використовувати сучасні аспекти вимірювання. Оцінювальна діяльність учителя має ґрунтуватися лише на ствердженні успіхів або на запобіганні невдач, взаємини між учителем і учнем будуються на взаємному довір’ї і доброзичливості.

З особливостями оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи в системі загальної середньої освіти ознайомила учасників заняття методиствідділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППОПришляк І. М. Доповідач привернула увагу молодих педагогів до нормативних документів щодо оцінювання знань школярів,висвітлила питання компетентнісного підхід до оцінювання, функцій оцінювання,видівтарівнів оцінювання, особливостей формувального оцінювання в процесі дистанційного навчання, ознайомила з орієнтовними вимогами до виконання письмових робіт з математики та їх оцінюванням, новими підходами до проведення державної підсумкової атестації у 2021 році.

Іванюк Т. Г., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів розглянула питання «Сучасні методи і технології оцінювання навчальних досягнень, самооцінювання; оцінювання багатодисциплінарних інтегрованих навчальних модулів і ключових наскрізних умінь», поділилася інформацією з практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду. Тетяна Георгіївна розкрила принципами оцінювання, об’єкти оцінювання в освітній програмі, основні аспекти оцінювання навчального року, форми оцінювання, організацію формувального оцінювання тощо.

Практикум «Вибір і застосування різнотипних завдань та Інтернет-ресурсів для ефективного дистанційного оцінюваннянавчальних досягнень учнів» провела Остапчук Л.М., вчитель математики Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької районної ради. Лідія Миколаївна змоделювала фрагменти уроків математики з оцінювання навчальних досягненьшколярів за допомогою форм Google для створення різнопланових завдань та Google Classroom, який допомагає контролювати учнів та співпрацювати з батьками;сервісу онлайн-тестів «На Урок», з метою повноцінної дистанційної перевірки знань, умінь і навичок, онлайн сервісу LearningApps.org, що дає можливість створювати різноманітні інтерактивні завдання та користуватися вправами, які були розроблені іншими вчителями.

Учасники заняття отримали відповіді на питання: як оцінювати самостійні роботи, як проводити аналіз контрольних робіт, як коригувати семестрову оцінку з математики в 10-11 класах рівня стандарту тощо.

Матеріали онлайн-заняття школи професійного становлення молодого учителя математики «Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду. Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики»розміщено у віртуальному кабінеті «Математика у школах Тернопільщини»(http://ternomatematika.blogspot.com/)

Організаційно-технічний супровід проведення заходу забезпечила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППОМочук О. Б.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти