Цифрові технології у навчанні математики

Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності економіки, інформатизація суспільства та розвиток науково-технічного прогресу визначають якісно нові підходи до організації освітнього процесу з математики. Одним із пріоритетних завдань сучасної шкільної освіти вважають формування інформаційно-комунікаційної компетентності особистості. Уміння використовувати цифрові технології необхідні нам на кожному кроці, незалежно від професійної діяльності, інтересів чи потреб.  Виклики часу ставлять перед учителями завдання широкого впровадження в практику діяльності засобів інформаційно-комунікаційних технологій, організації дистанційного навчання математики.  Своє бачення на вирішення цієї проблеми продемонстрували науковці та методисти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 18 листопада 2020 року в ході проведення навчально-практичного тренінгу «Компетентнісні завдання у навчанні математики: конструювання та впровадження. Проєктування задач у середовищі Teacher Desmos. Системи і засоби дистанційного навчання математики».

Методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Іванюк Тетяна Георгіївна привернула увагу учасників до використання завдань компетентнісного змісту на уроках математики, надала рекомендації щодо конструювання задач, доцільності їх використання залежно від мети, завдань, типу та структури уроку, вікових та психологічних особливостей учнів.

Мочук Оксана Богданівна, методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО презентувала учасникам інструменти онлайн – навчання, зокрема ознайомила учителів із можливостями використання хмарних сервісів GOOGLE для дистанційного навчання математики.

Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО представила системи і засоби дистанційного навчання математики та детально зупинилась на середовищі Teacher Desmos. Олеся Романівна зосередила увагу вчителів на змістовому контенті цифрового інструменту, продемонструвала алгоритми роботи у системі та організувала в режимі онлайн практичну роботу. Учителі виконували завдання у середовищі  Desmos, зокрема будували графіки функцій, здійснювали геометричні перетворення, будували геометричні фігури. Робота в середовищі не вимагає ґрунтовної підготовки та досконалих навичків з цифровими інструментами, то ж не має перешкод для впровадження у щоденну практику вчителя. Звертаємо увагу, що завдання, які пропонує система Desmos, можна також трансформувати у Google Classroom.

Учитель математики Доброводівської ЗОШ І-ІІІ ст. Збаразького  району Дорожинський Петро Борисович презентував учителям математики власні напрацювання у системі  Geogebra з метою розвитку практичних навичок школярів у процесі вивчення математики.

В ході проведення тренінгу вчителі збагатились не лише цікавим та змістовним фаховим матеріалом, оволоділи практичними навичками роботи у середовищі Desmos, отримали відповіді на численні запитання, але й переконались в ефективності використання цифрових інструментів  у процесі вивчення окремих навчальних тем математики.

Активна участь педагогів у завданнях, які пропонували та проводили організатори тренінгу, сприяла опануванню освітянами сучасними методами та прийомами навчання математики із використанням системи Google,  Geogebra,  Desmos та із врахуванням  інтересів та потреб сучасних учнів. Тренери сподіваються, що отримані знання та навички сприятимуть розвитку інформаційної компетентності учителів математики області відповідно до інноваційних вимог сучасної системи освіти.

Захід завершився обговоренням у форматі круглого столу, у ході якого проведено зворотний зв’язок, обумовлено напрями подальшої співпраці з питань упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, методів та форм у освітній процес з математики та вироблено ряд рекомендацій.

Матеріали навчально-практичного тренінгу «Компетентнісні завдання у навчанні математики: конструювання та впровадження. Проєктування задач у середовищі Teacher Desmos. Системи і засоби дистанційного навчання математики» розміщені у віртуальному кабінеті «Педагогічна майстерня математики».

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти