Онлайн-школа новаторства «Коучингові інструменти на уроках математики»

У Концепції «Нова українська школа» наголошується, що школа українська буде успішною, якщо до неї прийде успішний учитель. Він – успішний вчитель та фахівець – вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає. У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Тому завданням методичних служб є ознайомлення педагогів з інноваційними освітніми технологіями, які допоможуть розкрити внутрішній потенціал особистості учня, подальший розвиток його особистості через зацікавлення у навчанні й відповідальне ставлення до нього.

16 грудня 2020 року в Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу Google Meet, відповідно до плану роботи інституту, було проведено онлайн-заняття школи новаторства «Коучингові інструменти на уроках математики» за участі учителів математики та  консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Мета заходу – рoзкрити пoняття кoучингу, прoaнaлiзувaти oсoбливoстi кoучингoвoї технoлoгiї в кoнтекстi oсвiти, довести дoцiльнiсть її викoристaння у навчальному процесі, охарактеризувати особливості застосування технології коучингу педагогами області у процесі викладання математики; сприяти підвищенню рівня професійного зростання та розвитку фахової майстерності педагогів.

Психологічні особливості використання інноваційної технології коучингу у навчанні та індивідуально-особистісному розвитку школярів розробив Кавецький В.Є., в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.  Віктор Євгенович розкрив суть коучингу, складові процесу взаємодії коуча з учнем, функційні обов’язки та ролі коуча-учителя, основні стадії коучингової діяльності, техніки, котрі приводять до зміни мислення учнів, почуттів і поведінки. Він зазначив, що мета коуча в тому, щоб допомогти учневі повірити в свої сили, розкрити свої здібності, опиратися на свої досягнення і з їх допомогою прямувати до нових вершин свого життя.

У рамках роботи заходу було порушено проблеми підвищення ефективності навчального процесу з математики за допомогою сучасної коучинг-технології (Пришляк І. М., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО). Ірина Михайлівна розглянула мету, цілі, принципи, правила, базові етапи, методи, основні інструменти коучингу та особливості їх використання для системного супроводу зростання учня, спрямованого на ефективне досягнення важливих для нього цілей в конкретні терміни.

Іванюк Т. Г., (методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО) висвітлила тему «Система запитань у практиці роботи учителя математики як один з інструментів технології коучингу». У своєму виступі вона розглянула цілі і способи постановки запитань, види запитань, функції відкритих запитань, сучасні вимоги їх конструювання, систему запитань Блума. З власного досвіду Тетяна Георгіївна змоделювала урок математики, на якому використовує дієві інструменти коучингу: чотири види питань, інтелект-карти, шкалу розвитку, стратегію Діснея тощо.

Майстер-клас «Як розкрити творчий потенціал особистості кожного школяра на уроках математики засобами коучинг-технології» провела Лисобей Л.В., вчитель математики Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №14. Людмила Василівна продемонструвала як використовує на уроках математики шкалу розвитку, конструктор пазлів, метод «Чотири кути», прийом «Асоціативний ряд», колесо балансу. Вчителька зазначила, що основною метою коуч-технологій є
здатність учня самостійно створити позитивний ряд власних переконань: хочу, можу, вірю, роблю, маю результат.

Практикум з використання коучингових інструментів при підготовці до ЗНО(ДПА) з математики підготувала Берегуля О.Р., вчитель Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької районної ради. Вона показала як, складаючи шкалу успіху та лінію часу, учень може оцінити власні можливості і сформувати правильну тактику, відновити та структурувати знання, повторити весь матеріал курсу математики, ефективно підготуватись до ЗНО та отримати бажаний результат.

Учасники оглайн-школи відзначили, що в процесі застосування коучинг-технологій учні знаходять свій унікальний спосіб досягнення мети. А коуч  створює креативну атмосферу, особливий простір пошуку альтернатив,  атмосферу  довіри,  де  учень відчуває  увагу  до його  ідей  і працює  з  більшим ентузіазмом.

Інформацію про проведений захід, інформаційні матеріали (презентації) та методичні рекомендації буде розміщено на блозі «Математика в школах Тернопільщини», а також – покликання, за яким можна переглянути відеозапис проведення школи новаторства на ютуб-каналі.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти