Тренінг «Ключові уміння»

Сучасний світ вимагає від нас не лише швидкого засвоєння нових знань, але й опанування низки наскрізних умінь. Такі вміння сприятимуть застосуванню набутих знань як у професійному житті, так і особистому.

Відповідно до реформи Нової української школи, вчителі повинні створити на уроках умови для розвитку в учнів умінь співпрацювати і спілкуватися, використовувати свою творчість, критично мислити та бути відповідальними за власні результати навчання. Реформа висуває нові вимоги до педагогів щодо організації роботи в класі та створення середовища для розвитку мовленнєвих та мисленнєвих, комунікативних умінь та загалом умінь 21-го століття. Розвиток ключових умінь не обмежується окремими завданнями, натомість має наскрізний характер, тож головне, щоб вчителі оволоділи навичками створювати сприятливі умови навчання, віддаючи перевагу особистісно-зорієнтованому підходу  та добираючи сучасні технології, методи, прийоми.

Для вирішення окреслених завдань науковці та методисти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти провели 12 лютого 2021 року в режимі відеоконференції на платформі Google Meet  тренінг «Ключові уміння 21 століття». Завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Кавецький Віктор Євгенович та методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Іванюк Тетяна Георгіївна об’єднали 38 учителів природничо-математичних дисциплін навколо спільних ключових освітніх завдань.

Мета тренінгу полягала у  наданні допомоги вчителям щодо розвитку необхідних вмінь, насамперед  усвідомлення компетентнісного підходу до навчання та оволодіння підходами створювати умови у класі для розвитку в учнів умінь критично  мислити, розв’язувати проблеми, опановувати цифрову  грамотність через креативність та уяву, спілкування та співпрацю. Діти повинні отримувати у школі ті знання і розвивати ті уміння, які знадобляться їм у майбутньому. Запропоновані спікерами техніки та інструменти доступні у використанні всім вчителям, хто прагне  насамперед володіти ключовими уміннями і хто зацікавлений у вдосконаленні освітнього процесу.

В ході проведення заняття учасники з’ясували цінність таксономії Блума для визначення результатів учіння, постановки завдань, запитування; усвідомили поняття креативності та з’ясували її складники. усвідомили сутність критичного мислення та уміння розв’язувати проблеми; оцінили вагомість цих умінь для життя, з’ясували чинники ефективного спілкування та співпраці; оцінили необхідність встановлення основних правил ведення бесіди/дискусії, проаналізували власну діяльність та оцінили рівень сформованості власних умінь і готовності сприяти розвитку ключових умінь в освітньому процесі.

Для кращого сприймання інформації організатори заходу використали відеоматеріали, зокрема уривки з кінофільмів, анімацію.

Педагоги збагатились не лише цікавим та змістовним фаховим матеріалом, отримали відповіді на запитання, які виникали у ході тренінгу, але отримали нагоду переглянути власні підходи до викладання предметів у сучасній школі.

Сподіваємось, що отримані знання та навики з психології та сучасні підходи до викладання предмету сприятимуть професійному розвитку учителів відповідно до інноваційних вимог сучасної системи освіти.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти