Про проведення для учителів української мови і літератури онлайн-тренінгу «Система роботи учителя української словесності для розвитку філологічних обдарувань учнів»

Відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО 19 лютого 2021 року для учителів української мови і літератури ЗЗСО районів/міст/ОТГ  на платформі сервісу Google Meet проведено онлайн-тренінг «Система роботи учителя української словесності для розвитку філологічних обдарувань учнів» (тренер – методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Майя Кондирєва).

Мета цього заходу – надання освітніх послуг для забезпечення належного рівня виконання трудових функцій учителя-словесника (застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій; партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу; організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища; управління освітнім процесом; безперервний професійний розвиток); удосконалення професійних компетентностей учителя української мови і літератури (мовно-комунікативної, предметної, інформаційно-цифрової, психологічної, педагогічного партнерства, інклюзивної, проєктувальної, прогностичної, організаційної, оцінювально-аналітичної, інноваційної, рефлексивної); обговорення ефективності використання у роботі з філологічно обдарованими учнями різних зразків дидактичного матеріалу відповідно до вимог освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та мовно-літературної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти (2020).

Під час роботи учасникам тренінгу (згідно з попередньою реєстрацією майже 80 осіб) було презентовано інформацію про ознаки філологічних обдарувань; труднощі, які відчувають обдаровані діти; множинний інтелект як одну із сучасних теорій розвитку особистості; основні ознаки педагогічних технологій, які орієнтовані на роботу з філологічно обдарованими школярами, та умови організації такої роботи; логічно-структурні схеми для візуалізації навчального матеріалу та формування в учнів системного мислення; тьюторство як ефективний спосіб розвитку обдарованої молоді; спільне та відмінне між творчістю і креативом на уроках словесності; методи, прийоми, вправи, активності для роботи з філологічно обдарованими учнями.

Для встановлення зворотного зв’язку словесники виявили активність під час виконання вправ  «Всесвітня подорож» (для ознайомлення з уподобаннями учасників щодо країн, які мріють відвідати); «Золота рибка» (для встановлення рівня засвоєння відомостей про ознаки філологічних обдарувань); «Місткий кошик» (для визначення обсягу знань про види множинного інтелекту); «Модель майбутніх знань» (для встановлення переліку ознак педагогічних технологій, які є прийнятними для використання у роботі з філологічно обдарованими учнями); «Кластер» (для окреслення типів вправ, для виконання яких можна використати логічно-структурні схеми на уроках української мови і літератури); «Аукціон» (для актуалізації опорних знань про властивості, функції, особливості застосування об’єкта дослідження – обдарованість); «Квітка» (для визначення рівня запам’ятовування способів формування в учнів креативного мислення); «Наплічник філолога» (для визначення переліку назв методів, прийомів, вправ, активностей, які учителі планують використовувати у роботі з обдарованими учнями); «Фотограф» (для рефлексії навчальної ситуації під час тренінгу, про яку хочеться зберегти спогади).

На завершення роботи тренінгу філологам було запропоновано обмін думками щодо особливостей роботи з обдарованими учнями.

Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти Мочук О. Б.

Інформацію про проведений захід, методичні рекомендації буде розміщено на блозі «Паланка словесника», а також – покликання, за яким можна переглянути відеозапис онлайн-зустрічі на ютуб-каналі.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти