Творча майстерня для практичних психологів закладів професійно-технічної освіти «Здоров’язберігаючі технології в системі освіти ЗПТО. Психологічна культура здоров’я особистості»

У сучасному суспільстві здоров’я особистості визначається як найвища людська цінність, оскільки воно є головним показником його цивілізованості та ефективної діяльності. У даному контексті важливою проблемою постає збереження та зміцнення здоров’я дітей – майбутнього держави. Однак збереження здоров’я людини залежить, насамперед, від її дбайливого ставлення до власного організму, ведення здорового способу життя, дотримання правильного режиму харчування та комплексу вітамінів, способів відпочинку (релаксація) тощо.

Очевидним є той факт, що сучасна система професійно-технічної освіти набуває якомога більше нових обрисів у переосмисленні власного «Я», професійних обов’язків, психологічних компетентностей та суттєвих змін до власного здоров’я.

Виклики сьогодення та соціальні очікування зумовили нас до обговорення та ретельного огляду зазначеної теми на засіданні Творчої майстерні для практичних психологів ЗПТО, що відбулося 19 лютого 2021 р. «Здоров’язберігаючі технології в системі освіти ЗПТО. Психологічна культура здоров’я особистості».

Олайн-засідання підготовлене та організоване Світланою Демидась, методистом навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи та Оксаною Жизномірською, кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

Цілі засідання полягають у наступному: – ознайомити практичних психологів з новими техніками, технологіями, методиками щодо забезпечення здорового способу життя, культури безпечного харчування, зміцнення свого організму, імунітету, самосвідомості власного “Я” в соціальному середовищі;

– ретельно проаналізувати основні принципи, чинники  сприятливого здорового середовища; розглянути під різним кутом зору (соціальним, педагогічним, музичним, екологічним та психологічним) позитивні, сприятливі умови для гармонійної особистості психолога;

– мотивувати впровадження в освітній процес ефективних психолого-педагогічних технік та методичних прийомів щодо підвищення рівня свого здоров’я, психологічного комфорту та позитивної комунікації з усіма учасниками освітнього процесу.

Зокрема Світлана Демидась, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО розкрила питання щодо значущості здоров’я як психологічного механізму саморегуляції та самореалізації професійних успіхів у діяльності практичного психолога.

Оксана Жизномірська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО акцентувала увагу на формуванні ціннісної культури здорового способу життя: психологічній комунікації із учнівською, педагогічною та батьківською спільнотами.

Людмила Кучер, в. о. завідувачка лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО зосередила свою увагу на здоровому харчуванні, вітамінізації  як пріоритеті здорової нації та окреслила зазначене питання практично-методичного змісту.

Лілія Криховець-Хом’як, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО розповіла про сучасні парадигми мислення щодо питань “здоров’я”, “свідомості”, “культури” особистості крізь призму економіки та екології.

Наталія Саранчук, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО розкрила питання позитивного впливу сучасного мистецтва на психологічне здоров’я особистості психолога.

Інна Сіньковська, завідувач науково-педагогічної бібліотеки ТОКІППО підготувала рекомендаційний бібліографічний список літератури, новинки психологічних видань із даної теми.

Технічну підтримку здійснювала Оксана Мочук, методист центру інформаційно-комунікативних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО.

Учасники обмінювалися позитивним досвідом, висловлювали щирі подяки, продукували нові ідеї, окреслювали свої бачення щодо подальшої співпраці та ефективної психологічної комунікації.

Ми дякуємо усім за розуміння та співпрацю з нами. До нових зустрічей!

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти