Семінар учителів зарубіжної літератури «Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури за допомогою інтерактивних технологій»

24 лютого 2021 року відбувся обласний онлайн-семінар  учителів зарубіжної літератури. Метою проведення семінару було ознайомлення вчителів із основними методами та прийомами формування читацької компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури, шляхами прищеплення дітям любові до читання; заохочення працівників освіти до використання нових технологій у навчанні; створення та використання власних методичних ідей аналізу художніх текстів.

Відмінною рисою сьогодення є не просте накопичення теоретичних знань в учнів, але й формування в них практичних вмінь та навичок, що допоможе їм у майбутньому зайняти своє достойне місце у суспільстві. Згідно Концепції НУШ, однією з важливих компетенцій, яку необхідно формувати у здобувачів освіти, є читацька компетенція.

Формуванню читацької компетентності учнів у великій мірі сприяє вивчення зарубіжної літератури в ЗЗСО. У наш час дуже важко заохотити до читання художніх текстів «цифрове» покоління. Тому перед вчителями стоїть завдання використання нових освітніх технологій, інтерактивних методів навчання задля зацікавлення учнів книгою, розвитку їх критичного та творчого мислення, ерудиції тощо.

Чуловський Богдан Степанович, кандидат філологічних наук, доцент, виступив із цікавою доповіддю «Читання художньої літератури як засіб розвитку ключових умінь і здібностей для життя та успіху». Доповідачем було піднято питання, як зацікавити учнів читанням, показати роль читання саме художніх творів зарубіжної літератури для формування фонових знань людини, розвитку ерудиції людини через знання прецедентних текстів тощо.

Сергуніна Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, методист відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО у своєму виступі «Методика формування читацької компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури» розповіла про

пріоритетні методи вирішення проблеми розвитку читацьких компетентностей у середніх та старших класах ЗЗСО (репродуктивно-творчий та дослідницький). Учитель повинен розвивати у дітей компетентність у репродукуванні, у формулюванні критичної оцінки, у висловлюванні власної оригінальної думки тощо. Доповідач представила та дала коротку характеристику основним інтерактивним методам навчання, які може використовувати вчитель на уроці зарубіжної літератури для формування читацької культури учнів, розвитку критичного та творчого мислення , навичок самостійного аналізу прочитаного тощо.

Учасники обласного семінару були раді почути цікаві та інформативно наповнені виступи методистів-практиків, які працюють у ЗОШ і використовують різноманітні методи навчання учнів на своїх уроках.

Демида Ольга Романівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезовицької ОТГ виступила на тему «Мистецтво читання як основний вид діяльності школярів у світлі сучасного змісту літературної освіти». Методист під час доповіді активно спілкувалась з аудиторією і запропонувала багато цікавих власних методичних напрацювань для використання на уроках зарубіжної літератури.

Чоловська Ольга Сильвестрівна, вчитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 презентувала цікаву доповідь «За методикою серця» (ідеї до зближення дітей з текстом). Учитель поділилась своїми роздумами про сучасний стан читацької активності учнів, про шляхи зацікавлення дітей художнім твором та власним творчим досвідом викладання зарубіжної літератури.

Ярмолицька Світлана Олегівна, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО, ознайомила вчителів із темою «Психологічні проблеми формування читацької компетентності в учнів». Методист охарактеризувала психологічний аспект формування читацької компетентності учнів, роль вчителів та батьків у зацікавленні дітей художніми творами, необхідність індивідуального підходу до кожної дитини тощо.

Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти Мочук Оксана Богданівна.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти