Майстер-клас на тему «Аксіологічні аспекти реалізації спільного проєкту «Вчимося жити разом»

24 лютого 2021 р. відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО на 2021 р. лабораторією науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування проведено майстер-клас на тему «Аксіологічні аспекти реалізації спільного проєкту «Вчимося жити разом».

Мета заходу полягала в ознайомленні педагогічних працівників з теоретичними та практичними аспектами інноваційного освітнього проєкту «Вчимося жити разом» для удосконалення умінь застосовувати основні форми, методи і прийоми освітньо-виховної роботи з розвитку гармонійно-розвиненої екологічно-толерантної особистості та життєво необхідних навичок у здобувачів освіти, що сприятимуть їх соціальній злагодженості, розбудові здорових стосунків, відновленню психологічної рівноваги та позитивній адаптації до змін оточуючого середовища в освітніх закладах і повсякденному житті.

З особливостями реалізації інноваційного освітнього проєкту «Вчимося жити разом» у закладах освіти, зокрема теоретичними та практичними аспектами, ознайомила учасників майстер-класу Людмила Андріївна Кучер, методист, в. о. завідувача лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО.

Першочерговим завданням освіти в умовах полікультурного середовища сьогодення є формування соціальних і здоров’язбережувальних компетентностей, активної громадянської позиції на засадах демократії та загальнолюдських цінностях. «Культура добросусідства» – це єдиний унікальний український інтегрований наскрізний курс, спрямований на формування власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям, плекання активної громадянської позиції на основі демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами. Про особливості впровадження в освітній процес програми «Культура добросусідства» розповіла Тетяна Володимирівна Магера, методист, виконуюча обов’язки завідувача відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності Тернопільського ОКІППО.

Пошук нових підходів до створення цілісної системи громадянської освіти, заснованої на ефективних практиках формування ключових компетентностей, та патріотичного виховання дітей і молоді став причиною виникнення Обласної програми впровадження Української Хартії вільної людини у закладах освіти. У цьому документі запропоновано 10 важливих цінностей, що є взірцем для кожного свідомого українця, дотримуючись яких можна утвердитися у своїй самоідентичності та сприяти успішному розвитку нашої держави. Ціннісні орієнтири Української Хартії вільної людини як основи національно-патріотичного виховання в контексті проєкту «Вчимося жити разом» розкрила Світозара Олегівна Хома, методист, виконуюча обов’язки завідувача центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського ОКІППО.

Технічну підтримку онлайн-тренінгу забезпечили Оксана Богданівна Мочук та Галина Анатоліївна Горда, методисти центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО.

Працівники лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування Тернопільського ОКІППО щиро вдячні за активну участь, конструктивну співпрацю й професійну, доброзичливу атмосферу всім доповідачам та учасникам заходу.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти